Історія журналу

Рік заснування- 1996.Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12 травня 2015 р.; попереднє включення – згідно постанови президії ВАК України  № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)Свідоцтво про державну реєстрацію КВ№21514-11414ПР від 18.08.2015р.Фахова реєстрація у ВАК України №528 від 12.05.2015р.Головний редактор - Приходько Сергій Іванович, д.т.н., професор.Представлення в системах реферування :видання відображається  у реферативній базі даних "Національна бібліотека України ім. ,В.І.Вернадського",база даних РІНЦ(eLibrere.ru-наукова електронна бібліотека).Googl Scholar. Виходить 6 разів на рік

 

Свідоцтво про державну реєстрацію - серія КВ № 21514-11414 ПР  від 18. 08. 2015 р.


 "