DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v24i5.181287

Розробка математичної моделі для оптимізації плану формування швидкісних пасажирських поїздів

В. М. ПРОХОРОВ, Т. Ю. КАЛАШНІКОВА, Т. О. МУРАХОВСЬКИЙ, Ю. О. ЛОТИШ, В. В. ШАБАТУРА

Анотація


Завдання підвищення конкурентоспроможності швидкісних пасажирських перевезень в Україні з кожним роком лише загострюється, адже стрімко зростає рівень конкуренції на цьому ринку із автомобільним і авіаційним транспортом. Вирішення завдання збереження існуючого пасажиропотоку, залучення нових пасажирів на швидкісних залізничних лініях з одночасною мінімізацією експлуатаційних витрат та не підвищення тарифів є можливим за рахунок впровадження сучасних технологій управління маршрутами пасажирських поїздів. Запропоновано задачу тактичного рівня управління пасажирськими перевезеннями для визначення оптимальних маршрутів пасажирських поїздів з метою максимізації рівня населеності составів, покращення показників використання рухомого складу та максимізації пасажиропотоків. Сформовано математичну модель для розрахунку плану формування швидкісних пасажирських поїздів, яка дозволяє реалізувати максимальний пасажиропотік, одночасно мінімізуючи експлуатаційні витрати. Для оптимізації моделі було запропоноване використання математичного апарату генетичних алгоритмів.


Ключові слова


швидкісні пасажирські перевезення; населеність пасажирського поїзда; план формування пасажирських поїздів; генетичні алгоритми

Повний текст:

PDF

Посилання


Chierici, A., Cordone R., Maja R. The demand-dependent optimization of regular train timetables. Electronic Notes in Discrete Mathematics. 2004. Vol. 17. P. 99–104.

Yue Yixiang, Wang Shifeng, Zhou Leishan, Tong Lu, Rapik Saat M. Optimizing train stopping patterns and schedules for high-speed passenger rail corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2016. Vol. 63. P. 126–146.

Wang Jin, Zhou Leishan, Yue Yixiang, Tang Jinjin, Bai Zixi. Optimizing high-speed railroad timetable with passenger and station service demands: A case study in the Wuhan-Guangzhou corridor. Journal of advanced transportation. 2018. Vol. 1. P. 1–18.

Wu J., Nash C., Wang D. Is high speed rail an appropriate solution to China’s rail capacity problems? Journal of Transportat Geography. 2014. Vol. 40. P. 100–111.

Wang J.J., Xu J., He J. Spatial impacts of high-speed railways in China: a total-travel-time approach. Environment and Planning. 2013. Vol. A 45. P. 2261–2280.

Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Шандер О. Е. Розробка плану формування пасажирських поїздів на основі методу роя часток. Вісник НТУ «ХПІ». 2011. № 54. С.70 76.