Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Расчет показателей надежности систем при постепенных отказах элементов Анотація   PDF (Русский)
В А ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті О надежности технических устройств, прошедших ремонт Анотація   PDF (Русский)
В. А. ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті XML і математичний апарат мереж Петрі Анотація   PDF
В С СЕЛЕЦЬКИЙ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інженерна інтерпретація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. АНАНЬЕВА, М. А. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу Анотація   PDF
Г І КИРИЧЕНКО
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління Анотація   PDF
А С КАЛЬЧЕНКО
 
№ 4 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтерактивні технології у викладанні безпеки руху Анотація   PDF
О. В. ЛАЗАРЄВ, М. В. УШАКОВ, Н. М. ЛАЗАРЄВА
 
№ 4 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Автоматична ідентифікація окремих частин транспортного засобу при впровадженні нових концепцій системи технічного обслуговування та ремонту Анотація   PDF
Л. А. МУРАДЯН, В. Ю. ШАПОШНИК
 
№ 6 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Адаптивне декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування Анотація   PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Адаптивне навчання нейронної мережі опорних векторів найменших квадратів Анотація   PDF
Є В БОДЯНСЬКИЙ, А О ДЕЙНЕКО, Ж В ДЕЙНЕКО, М О ШАЛАМОВ
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Активний фільтр-стабілізатор для випрямної установки тягової підстанції Анотація   PDF
О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. О. СЕМЕНЕНКО
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз енергоефективності активного випрямляча з покращеною гістерезисною системою керування Анотація   PDF (Русский)
А. A. ПЛАХТИЙ, В. П. НЕРУБАЦКИЙ, А. С. СИЛАНТЬЕВ
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв'язку з використанням методів, алгоритмів стиснення Анотація   PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз методів відновлення даних у телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів Анотація   PDF
І О АСАУЛЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних систем на основі технологій SMART GRID Анотація   PDF
І. І. КУЛЬБОВСЬКИЙ, Г. М. ГОЛУБ
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз результатів розрахунків напруженого стану рейкошпальної основи залізничних колій промислового транспорту Анотація   PDF
Н В БУГАЄЦЬ
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму Анотація   PDF
Я В ЩЕРБАК, Ю О СЕМЕНЕНКО
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Апроксимація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Багатокритеріальна оптимізація кодів Лабі на основі природних обчислень Анотація   PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення контактного матеріалу електрообладнання залізничного транспорту. Анотація   PDF (Русский)
В С МОРОЗОВ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення програмних компонентів аналітичних моніторингових систем Анотація   PDF
Р О ПЕЦКОВ
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення системи нахилу кузова для швидкісних поїздів з силовим приводом на базі лінійного двигуна Анотація   PDF (Русский)
В И ОМЕЛЬЯНЕНКО, Г В КРИВЯКИН, Е С АФАНАСЬЕВА
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Векторна модель автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів Анотація
В М ОСОВИК
 
№ 2 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика Анотація   PDF
А. Б. БОЙНІК, А. А. ПРИЛИПКО, О. Ю. КАМЕНЄВ, О. В. ЛАЗАРЄВ, О. В. ЩЕБЛИКІНА
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи Анотація   PDF
О М ПЕТРЕНКО, Б Г ЛЮБАРСЬКИЙ
 
1 - 25 з 190 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>