Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Расчет показателей надежности систем при постепенных отказах элементов Анотація   PDF (Русский)
В А ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті О надежности технических устройств, прошедших ремонт Анотація   PDF (Русский)
В. А. ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті XML і математичний апарат мереж Петрі Анотація   PDF
В С СЕЛЕЦЬКИЙ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інженерна інтерпретація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. АНАНЬЕВА, М. А. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу Анотація   PDF
Г І КИРИЧЕНКО
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління Анотація   PDF
А С КАЛЬЧЕНКО
 
№ 4 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інтерактивні технології у викладанні безпеки руху Анотація   PDF
О. В. ЛАЗАРЄВ, М. В. УШАКОВ, Н. М. ЛАЗАРЄВА
 
№ 2 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Інформаційна технологія процесу переробки інформації для розпізнавання зображень у системах поставарійного моніторингу Анотація   PDF
А. С. СВИРИДОВ, Ю. Ю. ЗАВИЗІСТУП
 
№ 2 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Ітераційні алгоритми компонування в конструкціях мультимедіа Анотація   PDF
М. A. МІРОШНИК, Я. Ю. КОРОЛЬОВА
 
№ 4 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Автоматична ідентифікація окремих частин транспортного засобу при впровадженні нових концепцій системи технічного обслуговування та ремонту Анотація   PDF
Л. А. МУРАДЯН, В. Ю. ШАПОШНИК
 
№ 6 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Адаптивне декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування Анотація   PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Адаптивне навчання нейронної мережі опорних векторів найменших квадратів Анотація   PDF
Є В БОДЯНСЬКИЙ, А О ДЕЙНЕКО, Ж В ДЕЙНЕКО, М О ШАЛАМОВ
 
№ 4 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Активний тяговий перетворювач з широтно-імпульсною модуляцією для електровоза змінного струму з колекторними тяговими двигунами Анотація   PDF
О. О. КРАСНОВ, В. Г. ЯГУП, В. В. БОЖКО
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Активний фільтр-стабілізатор для випрямної установки тягової підстанції Анотація   PDF
О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. О. СЕМЕНЕНКО
 
Том 24, № 5 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз енергетичних процесів у семирівневому автономному інверторі напруги при різних алгоритмах модуляції Анотація   PDF
В. П. НЕРУБАЦЬКИЙ, О. А. ПЛАХТІЙ, Н. П. КАРПЕНКО, Д. А. ГОРДІЄНКО, В. Р. ЦИБУЛЬНИК
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз енергоефективності активного випрямляча з покращеною гістерезисною системою керування Анотація   PDF (Русский)
А. A. ПЛАХТИЙ, В. П. НЕРУБАЦКИЙ, А. С. СИЛАНТЬЕВ
 
№ 4 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз енергоефективності трирівневих автономних інверторів напруги в режимі перемодуляції Анотація   PDF
О. A. ПЛАХТІЙ, В. П. НЕРУБАЦЬКИЙ, Д. А. ГОРДІЄНКО, В. Р. ЦИБУЛЬНИК
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв'язку з використанням методів, алгоритмів стиснення Анотація   PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз методів відновлення даних у телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів Анотація   PDF
І О АСАУЛЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ
 
Том 24, № 5 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз методів стиснення зображень на основі дискретно - косинусного перетворення Анотація   PDF
Л. A. КЛИМЕНКО, А. Ю. ГОРДІЄНКО
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних систем на основі технологій SMART GRID Анотація   PDF
І. І. КУЛЬБОВСЬКИЙ, Г. М. ГОЛУБ
 
Том 24, № 5 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз особливостей застосування оптичних волокон у телекомунікаційній інфраструктурі залізничного транспорту Анотація   PDF
М. A. ШТОМПЕЛЬ, С. Ю. ПАРПУРА
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз особливостей моделей оптичних транспортних мереж Анотація   PDF
С. В. CМОЛЯР, С. В. РАДЧЕНКО, О. С. ЖУЧЕНКО, С. І. ПРИХОДЬКО, М. А. ШТОМПЕЛЬ
 
Том 24, № 6 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз просторового розподілу акустичного випромінювання в розкриві кільцевих мікрофонних решіток у вільному просторі Анотація   PDF (Русский)
М. A. ОМАРОВ, Р. И. ЦЕХМИСТРО, В. А. ЛУКЬЯНОВА, А. В. ГРЕЧКО
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз результатів розрахунків напруженого стану рейкошпальної основи залізничних колій промислового транспорту Анотація   PDF
Н В БУГАЄЦЬ
 
1 - 25 з 253 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>