Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму Анотація   PDF
Я В ЩЕРБАК, Ю О СЕМЕНЕНКО
 
Том 24, № 6 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Аналіз технічних характеристик акумуляторних батарей і систем заряджання електромобілів Анотація   PDF
В. П. НЕРУБАЦЬКИЙ, О. А. ПЛАХТІЙ, А. В. МАШУРА, Д. А. ГОРДІЄНКО
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Апроксимація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Багатокритеріальна оптимізація кодів Лабі на основі природних обчислень Анотація   PDF (Русский)
Н. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 2 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Безпечний пристрій сполучення з індукційним мажоритарним реле Анотація   PDF
О. В. НЕЙЧЕВ, О. О. СОСУНОВ, В. Ш. ХІСМАТУЛІН
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення контактного матеріалу електрообладнання залізничного транспорту. Анотація   PDF (Русский)
В С МОРОЗОВ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення програмних компонентів аналітичних моніторингових систем Анотація   PDF
Р О ПЕЦКОВ
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вдосконалення системи нахилу кузова для швидкісних поїздів з силовим приводом на базі лінійного двигуна Анотація   PDF (Русский)
В И ОМЕЛЬЯНЕНКО, Г В КРИВЯКИН, Е С АФАНАСЬЕВА
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Векторна модель автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів Анотація
В М ОСОВИК
 
№ 3 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл Анотація   PDF
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. АНАНЬЄВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЄВ
 
№ 2 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика Анотація   PDF
А. Б. БОЙНІК, А. А. ПРИЛИПКО, О. Ю. КАМЕНЄВ, О. В. ЛАЗАРЄВ, О. В. ЩЕБЛИКІНА
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи Анотація   PDF
О М ПЕТРЕНКО, Б Г ЛЮБАРСЬКИЙ
 
№ 2 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Визначення параметрів розподілів при оціненому коефіцієнті варіації Анотація   PDF (Русский)
В. А. ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 4 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Визначення системи діагностування ТЕД з урахуванням вибору бажаних елементів зі змінною інтенсивністю відмов Анотація   PDF (Русский)
М. И. КАПИЦА, В. В. ЛАГУТА, Т. Н. СЕРДЮК
 
№ 4 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Визначення швидкості зносу базових елементів вагонів у експлуатації Анотація   PDF
С. С. ТИМОФЄЄВ, М. В. СКЛЯРОВ, І. І. ФЕДЧЕНКО, Р. В. БУКІН, Д. Г. ВОСКОБОЙНИКОВ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Використання математичної моделі динамічної системи «екіпаж-колія» для досліджень сил взаємодії рухомого складу та колії метрополітенів Анотація   PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, А. С. МАЛІШЕВСЬКА
 
№ 5 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Використання перших двох етапів акустичної експертизи приміщень глядацьких залів на прикладі драматичного театру на 500 місць Анотація   PDF (Русский)
В. В. УСИК, И. Г. МЯГКИЙ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Використання послідовного алгоритму компонування в конструкціях мультимедіа Анотація   PDF (Русский)
Я. Ю. КОРОЛЕВА, И. С. БЕЛИКОВ
 
№ 1 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вплив каналу синхронізації на завадостійкість цифрової системи передачі Анотація   PDF
Г. В. АЛЬОШИН, С. В. ПАНЧЕНКО, С. І. ПРИХОДЬКО
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Вплив параметрів комплексної технології реновації на властивості антифрикційного покриття. Анотація   PDF (Русский)
А Ю ДЁМИН
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Впровадження системи та пристрою автоматичного оповіщення працюючих на коліях залізничних станцій Анотація   PDF
В П МОРОЗ, С О ЗМІЙ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Гармонічний склад вихідної напруги випрямляючого агрегату з широтно-регульованим вольтододавальним перетворювачем. Анотація   PDF (Русский)
В В ПАНЧЕНКО
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Головні переваги сепарабельного програмування для багатовимірних задач Анотація   PDF
Г. В. АЛЬОШИН
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті До питання створення маневрових електровозів. Анотація   PDF (Русский)
Е С РЯБОВ
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо Анотація   PDF
В П ЛИСЕЧКО, Я Я ОБІХОД, Т М ОЛЕФІРЕНКО
 
26 - 50 з 253 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>