Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Застосування системи підлеглого керування положенням гостряків на базі експуатоємого стрілкового перевода постійного струму Анотація   PDF (Русский)
С. Г. БУРЯКОВСКИЙ, А. С. МАСЛИЙ, А. А. РАФАЛЬСКИЙ, В. В. СМИРНОВ
 
№ 1 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Исследование надежности ремонтируемой аппаратуры автоматики и телемеханики Анотація   PDF (Русский)
В. A. ВОЛОДАРСКИЙ
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Керування стрілочним електроприводом із застосуванням нейромережевого перетворювача керованого сигналу. Анотація   PDF (Русский)
М М БАБАЕВ, В С БЛИНДЮК, Ю И БОГАТЫРЬ
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів Анотація   PDF
О М ПІСКАРЬОВ, О І ФУРМАН
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Комп’ютерно-орієнтована математична модель оцінки ефективності тарифної системи оплати за спожиту електроенергію залізницею Анотація   PDF
О. С. ГАЙДЕНКО
 
№ 1 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Концептуальні підходи до організації транспортних мереж зв’язку Укрзалізниці Анотація   PDF
А. Ю. БУКІН, Т. О. ПІНЕВИЧ
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Концептуальний базис ефективного синтаксичного представлення слотів Р-кадрів у градієнтному просторі локально-структурних обмежень Анотація   PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, С. С. ШУЛЬГИН, Н. А. КОРОЛЁВА
 
№ 2 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Концепція розробки інтелектуальної системи діагностики захворювань Анотація   PDF
М. О. ЄПІК
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Критерії і обмеження щодо визначення кута нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу Анотація   PDF (Русский)
Б. Х. ЕРИЦЯН
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математичні моделі і комп’ютерно – орієнтовані методи моніторингу і ідентифікації аварійних режимів тягових мереж Анотація   PDF
О І СТАСЮК, В Л ТУТИК, Л Л ГОНЧАРОВА, Г М ГОЛУБ
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математичні моделі і методи організації інноваційних систем комп’ютерного моніторингу мереж електропостачання залізниць Анотація   PDF
О І СТАСЮК, Л Л ГОНЧАРОВА
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математичні моделі і методи організації інтелектуальних мереж постачання електроенергії на тягу залізничному транспорту Анотація   PDF
О І СТАСЮК, Л Л ГОНЧАРОВА
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична і імітаційна модель планування виконання завдань в кластері Grid-системи Анотація   PDF (Русский)
С. В. ЛИСТРОВОЙ, М. С. КУРЦЕВ
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель інформаційно-керуючої системи контролю операційної діяльності машиніста швидкісного поїзда. Анотація   PDF (Русский)
В. М. САМСОНКИН, Я. П. ПЕТИНОВ
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель двокомпонентної адитивної завади у вигляді марківського процесу Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ
 
№ 4 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу Анотація   PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, В. П. ШРАМЕНКО, Ю. Л. ТУЛЕЙ, О. А. ДУДІН, Я. С. ЛЕЙБУК
 
№ 2 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель коливань залізничної колії як балки, що має інерційні характеристики Анотація   PDF (Русский)
А. Н. ДАРЕНСКИЙ, Я. С. ЛЕЙБУК
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель оптимального керування рухом електрорухомого складу на підставі вирішення рівнянь Гамільтона-Якобі-Беллмана Анотація   PDF
О. М. ПЕТРЕНКО, Б. Г. ЛЮБАРСЬКИЙ
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель роботи електропривода стрілочного переводу на базі лінійного двигуна. Анотація   PDF (Русский)
С Г БУРЯКОВСКИЙ, Ар С МАСЛИЙ, Б Г ЛЮБАРСКИЙ, Ан С МАСЛИЙ
 
№ 6 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель системи «екіпаж – колія» для умов метрополітену Анотація   PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, А. С. МАЛІШЕВСЬКА
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель суміші сигналу й багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв залізничної автоматики. Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математичне моделювання та експериментальні дослідження роботи дерев'яних шпал під дією просторових навантажень Анотація   PDF
Ю. Л. ТУЛЕЙ
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції Анотація   PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА, С. В. ІНДИК, А. С. СОКОЛ-КУТИЛОВСЬКА
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод відновлення сегментів відеокадру на основі реконструкції двовимірного структурного представлення трансформант в умовах збереження цілісності інформації. Анотація   PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, Д. А. ТАРАСЕНКО, Н. А. КОРОЛЕВА
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод визначення співпадінь позицій частотних піднесних при QOFDM Анотація   PDF (English)
YULIIA SVERHUNOVA, VOLODYMYR LYSECHKO, GEORGIY KACHUROVSKIY
 
76 - 100 з 237 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>