Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель роботи електропривода стрілочного переводу на базі лінійного двигуна. Анотація   PDF (Русский)
С Г БУРЯКОВСКИЙ, Ар С МАСЛИЙ, Б Г ЛЮБАРСКИЙ, Ан С МАСЛИЙ
 
№ 6 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель системи «екіпаж – колія» для умов метрополітену Анотація   PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, А. С. МАЛІШЕВСЬКА
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математична модель суміші сигналу й багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв залізничної автоматики. Анотація   PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Математичне моделювання та експериментальні дослідження роботи дерев'яних шпал під дією просторових навантажень Анотація   PDF
Ю. Л. ТУЛЕЙ
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод відновлення сегментів відеокадру на основі реконструкції двовимірного структурного представлення трансформант в умовах збереження цілісності інформації. Анотація   PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, Д. А. ТАРАСЕНКО, Н. А. КОРОЛЕВА
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод визначення співпадінь позицій частотних піднесних при QOFDM Анотація   PDF (English)
YULIIA SVERHUNOVA, VOLODYMYR LYSECHKO, GEORGIY KACHUROVSKIY
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод впровадження систем планування «just-in-time» при створенні віртуального виробничого приладобудівного підприємства Анотація
Е. А. ПУШИНСКАЯ, А. П. СОБЧАК, И. В. ШОСТАК, О. И. ПОПОВА
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації Анотація   PDF
І О АСАУЛЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод декодування лінійних блокових кодів на основі популяційних процедур пошукової оптимізації Анотація   PDF (Русский)
А. С. ЖУЧЕНКО, Н. Г. ПАНЧЕНКО, С. В. ПАНЧЕНКО, Н. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 6 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод забезпечення структурної живучості інтелектуальної надбудови Анотація   PDF (Русский)
Н. А. КНЯЗЕВА, Л. Н. ЗИМЕНКО
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод квазіортогонального частотного мультиплексування на піднесних частотах Анотація   PDF
Ю О СВЕРГУНОВА, В П ЛИСЕЧКО, Д О ЛЕГКА
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод кодового поділу логічних каналів зв'язку в сучасних системах широкосмугового зв'язку (4G зокрема) на основі систем з нерівномірними ваговими коефіцієнтами Анотація   PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, Д. Е. ОКЛАДНОЙ, А. А. ЛЕКАХ
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод оперативної діагностики помилок комп’ютерних пристроїв обробки даних комутаційно-комунікаційного вузла телекомунікаційної мережі, що функціонують у класі лишків Анотація   PDF (English)   PDF (English)
V A KRASNOBAYEV, M A MAVRINA
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод оптимальної комплектації модулятора оптичного модуля безконтактного рейкового дефектоскопа Анотація   PDF (Русский)
М. А. ОМАРОВ, Р. И. ЦЕХМИСТРО
 
№ 1 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод оцінки ефективності сегментації текстурних областей зображення Анотація   PDF (Русский)
А. И. ИВАНЮК, Т. В. КОВАЛЕНКО
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод паралельного рішення SAT-задач для реалізації процедур прогнозування трудомісткості. Анотація   PDF (Русский)
М. A. МИРОШНИК, Л. А. КЛИМЕНКО, Э. Е. ГЕРМАН
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод розрахуноку параметрів симетруючого пристрою в тяговій системі електропостачання змінного струму при живленні декількох навантажень Анотація   PDF (Русский)
Е. В. ЯГУП
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод скорочення надлишковості трансформанти аерофотознімку у маскованому просторі Анотація   PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, С. А. ПОДЛЕСНЫЙ, С. Ю. CТАСЕВ, С. С. ШУЛЬГИН
 
№ 5 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод управління доступом у комп’ютерній системі критичного застосування на базі мережі 4G Анотація   PDF
С. Г. СЕМЕНОВ, О. В. ЛІПЧАНСЬКА
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Метод функціоналу правдоподібності у теорії радіосистем Анотація   PDF (Русский)
Г В АЛЁШИН
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність Анотація   PDF
С. І. ПРИХОДЬКО, М. А. ШТОМПЕЛЬ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Методи визначення параметрів геофізичних явищ природного та штучного походження на сейсмічних станціях Служби спеціального контролю Державного космічного агентства України Анотація   PDF (Русский)
М. Н. ЖУРАВСКИЙ, Г. В. МОРОЗОВА
 
№ 3 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Методи комп’ютерної інтелектуалізації процесів обробки інформації аномальних режимів систем електропостачання залізниць Анотація   PDF
О. І. СТАСЮК, Л. Л. ГОНЧАРОВА
 
№ 4 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Методи організації мікропроцесорних архітектур захисту фідерів контактної мережі Анотація   PDF
О І СТАСЮК, Л Л ГОНЧАРОВА, Г М ГОЛУБ
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Методи підвищення оперативності діагностування в розподілених інформаційних системах, розроблених за технологією J2EE. Анотація   PDF (Русский)
М A ГРИГОРЕНКО
 
76 - 100 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>