Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез нелінійного приймача сигналів АЛСН в умовах дії адитивної двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
О М АНАНЬЕВА, М Г ДАВИДЕНКО
 
№ 3 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез перевіряючих тестів на основі циклічних відмітних послідовностей Анотація   PDF (Русский)
Я. Ю. КОРОЛЕВА
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням Анотація   PDF
Е Є ГЕРМАН, І Г ЛИСАЧЕНКО, К І БЕСПАЛОВ
 
№ 2 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі Анотація   PDF
С. С. БУЛЬБА, Н. В. ЛУКОВА-ЧУЙКО, І. В. ЛЕЛЕТ
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Система теплового контролю буксових вузлів рухомого складу Анотація   PDF
І. Е. МАРТИНОВ, О. В. НЕЙЧЕВ, О. О. СОСУНОВ, В. М. ПЕТУХОВ, А. В. ТРУФАНОВА
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Способи і методи модифікації поверхонь тертя. Анотація   PDF (Русский)
С С ТИМОФЕЕВ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Стандартизація інфокомунікаційних мереж та систем Анотація   PDF
Т. О. ПІНЕВИЧ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі Анотація   PDF
Д. В. ЛОМОТЬКО, Д. В. АРСЕНЕНКО
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами Анотація   PDF
О. С. КРАШЕНІНІН, С. С. ЯКОВЛЕВ, О. О. ШАПАТІНА, О. О. ТУРУБАРА
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологічні аспекти прогнозування працездатності виробів газового обладнання та трубопровідних систем в процесі виробництва і ремонту Анотація   PDF (Русский)
И Е БЕРЕЗНЯК
 
№ 4 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів Анотація   PDF
Т. В. БУТЬКО, В. М. ПРОХОРОВ, Д. М. ЧЕХУНОВ
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія декодування блоків аерофотознімка на основі відновлення компонент трансформант Анотація   PDF (Русский)
А. П. МУСИЕНКО
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу господарства перевезень залізничного транспорту Анотація   PDF
О. В. РОЗСОХА, І. В. БЕРЕСТОВ, Г. В. ШАПОВАЛ
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів Анотація   PDF
В. С. СЕЛЕЦЬКИЙ
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалена статистична модель для розрахунків енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв’язку Анотація   PDF
А О ЄЛІЗАРЕНКО
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення експлуатаційного контролю каналів залізничного технологічного радіозв’язку Анотація   PDF
А. О. ЄЛІЗАРЕНКО
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж Анотація   PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів Анотація   PDF
А М КИМАН
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Умови експлуатації та способи підвищення зносостійкості робочих поверхонь п'ятникових вузлів вантажних вагонів Анотація   PDF
Л. A. ТИМОФЕЄВА, Д. Г. ВОСКОБОЙНИКОВ
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій Анотація   PDF
В Л ТУТИК
 
№ 2 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формалізація технології переробки вагонопотоків із небезпечними вантажами на сортувальній станції на основі експозиції ризику Анотація   PDF
Т. В. БУТЬКО, В. М. ПРОХОРОВ, Д. М. ЧЕХУНОВ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формування інтелектуальних інформаційних технологій залізничного транспорту на основі моделей аналітичних серверів та онтологічних систем Анотація   PDF
І. В. ЖУКОВИЦЬКИЙ, В. В. СКАЛОЗУБ, А. Б. УСТЕНКО, І. В. КЛИМЕНКО
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формування інформаційно-керуючої системи стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті Анотація   PDF
Є. А. ПАРХОМЕНКО, Л. А. ПАРХОМЕНКО
 
№ 1 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та байєсових мереж Анотація   PDF
Д. М. ЧЕХУНОВ
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону Анотація   PDF
О Е ШАНДЕР
 
201 - 225 з 231 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>