Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Розробка тривимірної моделі системи «рама візка - тягові електродвигуни» для електровоза ЧС4 за допомогою програмного продукту SolidWorks Анотація   PDF
В. П. НЕРУБАЦЬКИЙ, О. А. ПЛАХТІЙ, Д. А. ГОРДІЄНКО
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Розробка уніфікованих програмно-технічних засобів для реалізації пристроїв протиаварійної автоматики в розподілених комп'ютерних системах Анотація   PDF (Русский)
В A КРЫЛОВА, А Н МИРОШНИК
 
№ 1 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Розширення мереж Петрі і XML Анотація   PDF
В С СЕЛЕЦЬКИЙ
 
№ 1 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез багатоконтурних систем керування електроприводами залізничних агрегатів та механізмів, що працюють в системі типу пара тертя Анотація   PDF (Русский)
С. Г. БУРЯКОВСКИЙ
 
№ 6 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез нелінійного приймача сигналів АЛСН в умовах дії адитивної двокомпонентної завади Анотація   PDF (Русский)
О М АНАНЬЕВА, М Г ДАВИДЕНКО
 
№ 3 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез перевіряючих тестів на основі циклічних відмітних послідовностей Анотація   PDF (Русский)
Я. Ю. КОРОЛЕВА
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням Анотація   PDF
Е Є ГЕРМАН, І Г ЛИСАЧЕНКО, К І БЕСПАЛОВ
 
№ 2 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі Анотація   PDF
С. С. БУЛЬБА, Н. В. ЛУКОВА-ЧУЙКО, І. В. ЛЕЛЕТ
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Система теплового контролю буксових вузлів рухомого складу Анотація   PDF
І. Е. МАРТИНОВ, О. В. НЕЙЧЕВ, О. О. СОСУНОВ, В. М. ПЕТУХОВ, А. В. ТРУФАНОВА
 
№ 3 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Системний аналіз біонічної нейромережі контрастування сигналів Анотація   PDF
Г. В. АЛЬОШИН, С. В. ПАНЧЕНКО, С. І. ПРИХОДЬКО
 
№ 3 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Способи і методи модифікації поверхонь тертя. Анотація   PDF (Русский)
С С ТИМОФЕЕВ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Стандартизація інфокомунікаційних мереж та систем Анотація   PDF
Т. О. ПІНЕВИЧ
 
№ 6 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі Анотація   PDF
Д. В. ЛОМОТЬКО, Д. В. АРСЕНЕНКО
 
№ 5 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами Анотація   PDF
О. С. КРАШЕНІНІН, С. С. ЯКОВЛЕВ, О. О. ШАПАТІНА, О. О. ТУРУБАРА
 
№ 1 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологічні аспекти прогнозування працездатності виробів газового обладнання та трубопровідних систем в процесі виробництва і ремонту Анотація   PDF (Русский)
И Е БЕРЕЗНЯК
 
№ 4 (2018): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів Анотація   PDF
Т. В. БУТЬКО, В. М. ПРОХОРОВ, Д. М. ЧЕХУНОВ
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія декодування блоків аерофотознімка на основі відновлення компонент трансформант Анотація   PDF (Русский)
А. П. МУСИЕНКО
 
№ 3 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу господарства перевезень залізничного транспорту Анотація   PDF
О. В. РОЗСОХА, І. В. БЕРЕСТОВ, Г. В. ШАПОВАЛ
 
№ 5 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів Анотація   PDF
В. С. СЕЛЕЦЬКИЙ
 
№ 2 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалена статистична модель для розрахунків енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв’язку Анотація   PDF
А О ЄЛІЗАРЕНКО
 
№ 2 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення експлуатаційного контролю каналів залізничного технологічного радіозв’язку Анотація   PDF
А. О. ЄЛІЗАРЕНКО
 
№ 6 (2017): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж Анотація   PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА
 
№ 3 (2019): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції Анотація   PDF
К. В. КРЯЧКО, В. А. БУРЕНІН, І. О. ТОВСТОНОЖЕНКО, У. А. АЗІЗОВ
 
№ 5 (2015): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів Анотація   PDF
А М КИМАН
 
№ 4 (2016): Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Умови експлуатації та способи підвищення зносостійкості робочих поверхонь п'ятникових вузлів вантажних вагонів Анотація   PDF
Л. A. ТИМОФЕЄВА, Д. Г. ВОСКОБОЙНИКОВ
 
201 - 225 з 237 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>