Редакційний штат

Головний редактор

Сергій Іванович Приходько, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Заступник головного редактора

Михайло Михайлович Бабаєв, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Відповідальний секретар

Валентин Іванович Мойсеєнко, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Редактори

Тьєрі Хорсін, професор математики, Національна консерваторія мистецтв та ремесел, Франція

Ігор Вікторович Рубан, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

Марек Мезітіс, доктор технічних наук, професор, Ризький технічний університет, Латвія

Збігнев Лукасік, доктор технічних наук, професор, Технологічно - гуманітарний університет ім. Казимира Пулавського, м. Радом, Україна

Михайло Миколайович Климаш, доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Олександр Андрійович Замула, доктор технічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Владислав Васильович Скалозуб, доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпр, Україна

Ігор Володимирович Жуковицький, доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпр, Україна

Володимир Ілліч Гаврилюк, доктор фізико - математичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпр, Україна

Сергій Ілліч Доценко, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Сергій Володимирович Панченко, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Анатолій Борисович Бойнік, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Анатолій Олексійович Каргін, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Микола Анатолійович Штомпель, доктор технічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Тетяна Василівна Бутько, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Ukraine

Відповідальний за випуск

Олена Федорівна Співак, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine