Редакційний штат

Головний редактор

Сергій Іванович Приходько, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Заступник головного редактора

Михайло Михайлович Бабаєв, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Відповідальний секретар

Валентин Іванович Мойсеєнко, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Редактори

Тетяна Василівна Бутько, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Володимир Ілліч Гаврилюк, доктор фізико - математичних наук, професор, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Сергій Ілліч Доценко, доктор технічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Ігор Володимирович Жуковицький, доктор технічних наук, професор, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Олександр Андрійович Замула, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Анатолій Олексійович Каргін, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Михайло Миколайович Климаш, доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Збігнев Лукасік, доктор технічних наук, професор, Технологічно - гуманітарний університет ім. Казимира Пулавського, м. Радом, Польща

Марек Мезітіс, доктор технічних наук, професор, Ризький технічний університет, Латвія

Сергій Володимирович Панченко, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Ігор Вікторович Рубан, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

Олександр Анатолійович Серков , доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Владислав Васильович Скалозуб, доктор технічних наук, професор, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Карина Артуровна Трубчанінова, доктор технічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Тьєрі Хорсін, професор математики, Національна консерваторія мистецтв та ремесел, Франція

Микола Анатолійович Штомпель, доктор технічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

Відповідальний за випуск

Ірина Миколаївна Мещерякова, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна