Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Рік заснування: 1996

Галузь та проблематика: висвітлення наукових та технічних засад, побудови інформаційно-керуючих систем на основі сучасних інформаційних технологій.

ISSN 2413-3833 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію:Серія КВ № 21514-11414 ПР від 18. 08. 2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2018: 77.98

Google Scholar — hi-13

Періодичність: 4 рази на рік

Сфера розповсюдження: загальнодержавна,зарубіжна.

Категорія читачів: науковці,аспіранти.студенти, науково-технічні праціники залізниць.

Статус видання: вітчизняне.

Мова видання: українська,англійська, російська.

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту