Заява про конфіденційність

Дотримання редакційної етики

 

Редакція науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством. Це відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

Наведені нижче принципи є обов’язковими основами і нормами професійної поведінки для всіх сторін, залучених у процес створення, розгляду і публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакторів. Дотримання правил етики наукової публікації всіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність та підвищенню якості науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".

- Конфлікт інтересів

Рецензенти повинні повідомляти редактору про наявність конфлікту інтересів внаслідок конкуруючих відносин або співпраці.

- Оригінальність роботи та плагіат

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Автори несуть відповідальність за те, що вони надали повністю самостійну роботу, і якщо вони використовували чужі роботи і / або висловлювання,  то це повинно обов’язково відображатися у формі відповідних посилань і цитат.

- Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи.

- Положення про конфіденційність

Особисті дані та контактні телефони, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу.