DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.107954

Метод впровадження систем планування «just-in-time» при створенні віртуального виробничого приладобудівного підприємства

Е. А. ПУШИНСКАЯ, А. П. СОБЧАК, И. В. ШОСТАК, О. И. ПОПОВА

Анотація


У даній роботі розглянуто особливості функціонування віртуального підприємства. На основі характерних рис віртуального підприємства розглянуто найбільш ефективні для його роботи системи планування поставок, тобто забезпечення ресурсами. Для ефективної роботи обрано систему MRP, оскыльки для її функціонування є всі необхідні ресурси. Її впровадження є найбільш зручним і вигідним. Впровадження даної системи дозволить скоординувати графік виробництва, а також налагодити графік поставок.


Ключові слова


віртуальне приладобудівне підприємство; система планування; ресурси; виробництво, «точно в строк»; система; що тягне; система; що штовхає; Канбан; MRP

Посилання


Производственный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. В. А. Козловского. — М.: Инфра-М, 2003. — 574 с.

Кужева, С. Н. Организация и планирование производства [Текст] / С. Н. Кужева. – Омск: Омский государственный университет, 2011. – 211 с.

Логистика [Текст]: учебник / под ред. Б. А. Аникина. – 3-е изд. – М.: ИНФА-М, 2005.

Просветов, Г. И. Управление запасами: задачи и решения [Текст]: учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 278 с.

Фомичев, С. К. Основы управления качеством [Текст] / С. К. Фомичев, А. О. Старостина, Н. И. Скрябина. – К.: Издательство МАУП, 2000. – 193 с.

Стивенсон, Уильям Дж. Системы «точно-в-срок» (JIT; just-in-time): их разработка и внедрение [Электронный ресурс] / Уильям Дж. Стивенсон [Рочестерский технологический институт (Нью-Йорк)]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/sistema-jit-process-proizvodstva-kachestvo-rabota-vremja-rashody-celi-jeffektivnost/.

Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем [Текст]: учеб. пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 52 с.

Тихомирова, А. Н. Математические модели и методы в логистике [Текст]: учеб. пособие / А. Н. Тихомирова, Е. В. Сидоренко. – М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 320 с.

Микрологистическая производственная система «Канбан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://learnlogistic.ru/mikrologisticheskaya-proizvodstvennaya-sistema-kanban/. – Дата доступа – 10.04.2017.

Система MRP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sistema-mrp.html. – Дата доступа – 11.04.2017.

Собчак, А. П. Моделирование поведения лица принимающего решения на виртуальном предприятии. Применение моделей в информационных технологиях [Текст] / А. П. Собчак, О. И. Попова // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Сер. Автоматизація та управління механіко-технологічні системи та комплекси: зб. наук. праць; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2016. – Вип. 7 (1179). – С. 72-77.

Информационная технология автоматизации технологической подготовки виртуального производства предприятия [Текст] / А. П. Собчак, И. В. Шостак, В. Н. Павленко [и др.] // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. праць Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 3 (39). – С. 118-125.

Собчак, А. П. Информационная поддержка этапа утилизации изделий сложной наукоемкой техники [Текст] / А. П. Собчак, О. И. Попова // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. праць Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – Вип. 4 (40). – С. 47-54.