Дослідження векторної системи керування тяговою асинхронною електропередачею дизель-поїзда

Автор(и)

  • Д. О. КУЛАГІН Запорізький національний технічний університет, Ukraine
  • Є. В. КУЛАНІНА Запорізький національний технічний університет,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.111210

Ключові слова:

дизель-поїзд, векторне керування, тяговий асинхронний електродвигун, лінійна модель

Анотація

Подано результати аналізу векторної системи керування тяговою асинхронною електропередачею дизель-поїзда ДЕЛ-02. Показано, що спрощена лінійна модель працездатна при моделюванні різних режимів роботи тягового асинхронного електродвигуна, а завдяки використанню робастних методів керування отримано точні перехідні процеси.

 

Біографії авторів

Д. О. КУЛАГІН, Запорізький національний технічний університет

к.т.н., доцент, професор кафедри електропостачання промислових підприємств

Є. В. КУЛАНІНА, Запорізький національний технічний університет

к.т.н., старш. викл. кафедри електричних машин 

Посилання

Кулагін, Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів [Текст]: монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ, 2014. – 154 с.

Кулагін, Д. О. Розробка моделі модернізованого частотно-керованого тягового електроприводу зі змінним алгоритмом керування дизель-потяга ДЕЛ-02 [Текст] / Д. О. Кулагін, О. С. Качур, П. Д. Андрієнко // Електротехніка та електроенергетика. – 2010. – № 1. – С. 30-34.

Андрієнко, П. Д. Порівняльний аналіз регуляторів системи керування струмом тягового частотно-керованого електропривода дизель-поїзда ДЕЛ-02 [Текст] / П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, О. С. Качур // Електромашинобудування та електрообладнання. – 2010. – № 75. – С. 32-36.

Волков, А. В. Математическая модель многодвигательного частотнорегулируемого асинхронного электропривода дизель-поезда с векторной системой управления [Текст] / А. В. Волков, И. А. Орловский // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – № 6. – С. 31-36.

Кулагін, Д. О. Дослідження режиму гальмування дизель-поїзда ДЕЛ-02 [Текст] / Д. О. Кулагін // Вісник НТУ «ХПІ». – 2010. – № 28. – С. 408-409.

Kulagin D. O. Rolling electrical complex on the basis of the criterion of minimizing the area under the curve movement / Kulagin D. O. // Scientific Bulletin of Nation. Mining University. – 2016. – № 2. – С. 60-67.

Линейная динамическая модель асинхронного двигателя с векторным управленим [Текст] / Е. М. Потапенко, Е. В. Душинова, А. Е. Казурова [и др.] // Електротехніка та електроенергетика. – 2010. – № 2. – С. 25-36.

Ситник, В. Ф. Імітаційне моделювання [Текст]: навч. посібник / В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко. –

К., 1998. – 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-13