Передумови інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей будівельних об'єктів за допомогою автономних комп'ютерних систем

Автор(и)

  • Л. В. ТРИКОЗ Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8531-7546
  • Ант. А. ПЛУГІН Український державний університет залізничного транспорту,
  • Л. Е. ЧАЛА Харківський національний університет радіоелектроніки, https://orcid.org/0000-0002-9890-4790
  • О. С. ГЕРАСИМЕНКО Український державний університет залізничного транспорту, https://orcid.org/0000-0002-9639-4459
  • В. В. КОНЄВ (Виробничий підрозділ Харківського територіального управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» )ПАТ «Укрзалізниця»,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.111791

Ключові слова:

інтелектуальне управління, система моніторингу, автономна комп'ютерна система

Анотація

Стаття присвячена вибору засобів, що дозволяють забезпечити функціонування автономної комп'ютерної системи інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей будівельних об'єктів. Показано, що більшість таких систем є системами моніторингу стану і не призначені для вироблення рішень з відновлення втрачених експлуатаційних властивостей і реалізації таких рішень, тобто управління змінами. Розробка схем автономної комп'ютерної системи інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей будівельних об'єктів дозволить усунути суб'єктивний фактор та знизити ризик прийняття неправильного рішення. За основні складові розробленої системи прийнято: контрольовані параметри, що визначають експлуатаційні якості та їх збереження в часі; засоби контролю параметрів, що визначають експлуатаційні якості та їх збереження в часі (датчики і т.п.); виконавчі механізми з управління змінами конструкцій і частин будівель і споруд.

 

Біографії авторів

Л. В. ТРИКОЗ, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук

Ант. А. ПЛУГІН, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Л. Е. ЧАЛА, Харківський національний університет радіоелектроніки

канд. техн. наук

О. С. ГЕРАСИМЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук

В. В. КОНЄВ, (Виробничий підрозділ Харківського територіального управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» )ПАТ «Укрзалізниця»

інженер

Посилання

Плугін, А. А. Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, заглиблених і підземних споруд [Текст] / А. А. Плугін, Л. В. Трикоз.  Харків: УкрДАЗТ, 2005.  141 с.

Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту [Текст] / А. М. Плугін, А. А. Плугін, Л. В. Трикоз [та ін.]; за ред. А. М. Плугіна.  Харків: УкрДАЗТ, 2011.  Ч.1.  150 с.; Ч.2. − 274 с.

Аналіз впливу агресивних дій на конструкції та споруди залізниць: промислові та цивільні будівлі та споруди [Текст] / А. А. Плугін, В. І. Наконечний, Є.Г. Щур [та ін.] // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. наук. праць.  Харків: УкрДАЗТ, 2007.  Вип. 87.  С. 68-79.

Аналіз впливу агресивних дій на конструкції та споруди залізниць: огляд характерних пошкоджень залізобетонних, бетонних і кам’яних конструкцій штучних споруд [Текст] / А. А. Плугін, В. О. Систренський, О. О. Скорик [та ін.] // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. наук. праць.  Харків: УкрДАЗТ, 2007.  Вип. 87.  С. 79-88.

Систематизація пошкоджень залізобетонних плит безбаластного полотна залізничних мостів [Текст] / А. А. Плугін, О. А. Забіяка, С. В. Мірошніченко [та ін.] // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. наук. праць.  Харків: УкрДАЗТ, 2009.  Вип. 109.  С. 120-131.

Plugin, Arkadiy. Electric potentials and charges on buildings and areas around deep water wells /Arkadiy Plugin, Oliksii Pluhin, Olena Palant, Oleksandr Konev, and Andrii Nikitinskii // MATEC Web of Conferences.  2017.  Vol. 116.  P. 01011.

DOI: 10.1051/matecconf/201711601011.

Ризаев, Р. Т. Система мониторинга сооружений элеваторного комплекса [Электронный ресурс]. - Электрон. данные: Харьков: ONSTEEL, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-R); 12 см. - Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98, 2000, XP, 7, 10; MS Word 97-2010. - Название с вкладыша контейнера.

Яковлева, Е. В. Прогнозировать деформации земляного полотна [Текст] / Е. В. Яковлева // Путь и путевое хозяйство.  2005.  № 6.  С.29-32.

Тутаева, Т. С. Надежность участков пути на оползневых косогорах [Текст] / Т. С. Тутаева // Путь и путевое хозяйство.  2007.  № 10.  С.15-17.

Данильянц, Е. С. Сезонное изменение устойчивости откосов насыпей [Текст] / Е. С. Данильянц, В. В. Пупатенко // Путь и путевое хозяйство.  2007.  № 10.  С.17-18.

Трикоз, Л. В. Анализ зависимости дефектов и деформаций земляного полотна от различных факторов [Текст] / Л. В. Трикоз, А. А. Плугин, В. А. Систренский // Удосконалення конструкції залізничної колії та системи ведення колійного господарства: зб. наук. праць.  Харків: УкрДАЗТ, 2008.  Вип. 91.  С. 187-197.

Электрокоррозия железобетонных мостов и других искусственных сооружений [Текст] / А. Н. Плугин, А. А. Скорик, А. А. Плугин [и др.] // Залізничний транспорт України.  2000.  № 1.  С. 11-13.

Plugin, A. N. Research of influence of leakage currents and stray currents on railways on buildings and constructions [Теxt] / A. N. Plugin, A. A. Plugin, O. Plugin, O. Dudin, O. Borzyak //

InternationaleBaustofftagung, 23-26 September 2009, Weimar.  Bauhaus-Universität Weimar, 2009.  Band 2.  P. 1151-1156.

Плугін, А. А. Аналіз впливу потенціалів від струмів витоку на утворення тріщин в плитах безбаластного мостового полотна на електрифікованих ділянках залізниць [Текст] / А. А. Плугін, О. А. Забіяка, Г. О. Линник // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.  Харків: УкрДАЗТ, 2010.  Вип. 115.  С. 75-82.

Плугін, А. А. Вплив обводненості і струмів витоку на дефекти і деформації земляного полотна та моніторинг його вологісного стану [Текст] / А. А. Плугін, А. М. Плугін, Л. В. Трикоз [та ін.] // Залізничний транспорт України.  2010.  № 5.  С. 55-59.

Плугин, А. Н. Развитие некоторых аспектов коллоидной химии и физико-химической механики дисперсных систем и материалов применительно к устойчивости откосов и склонов [Текст] / А. Н. Плугин, Л. В. Трикоз, О. С. Герасименко [та ін.] // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна.  Дніпропетровськ, 2011.  Вип. 39.  С. 150156.

Роботи у ґрунтах [Текст]: каталог. – К.: НВП «Спеціальні полімерні технології», 2014.  Ч. 1.  35 с.

Савйовский, В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий [Текст] / В. В. Савйовский, О. Н. Болотских.  Харьков: Ватерпас, 1999.  288 с.

Валетт, Ж.-Л. Компенсационное нагнетание: технология в реальном времени [Текст] /

Ж.-Л. Валетт // Метро и тоннели.  2002.  № 4.  С.16-19.

Опубліковано

2017-09-13