Розробка вимог до автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України

Автор(и)

  • А. В. ПРОХОРЧЕНКО Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3123-5024
  • А. О. ПРОКОПОВ Український державний університет залізничного транспорту,
  • О. О. НАЙДЕНОВ Український державний університет залізничного транспорту,
  • І. І. СВЯТОВА Український державний університет залізничного транспорту,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.146307

Ключові слова:

залізничний транспорт, інфраструктура, пропускна спроможність, автоматизована система, нитка графіка

Анотація

Розроблено вимоги до формування автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури на базі розподіленої системи підтримки прийняття рішень для реалізації комплексу задач планування перевезень від подачі заявки на організацію маршруту до розподілу пропускної спроможності, розроблення нитки графіка руху поїздів та аналізу реалізації перевізного процесу. Запропоновано модульний принцип побудови автоматизованої системи. Розроблено заходи з інтеграції автоматизованих систем, чинних в АТ «Укрзалізниця», для інформаційної підтримки функцій при розподілі пропускної спроможності.

 

Біографії авторів

А. В. ПРОХОРЧЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., доцент

А. О. ПРОКОПОВ, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

О. О. НАЙДЕНОВ, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

І. І. СВЯТОВА, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Жуковицький, І. В. Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналітичних серверів АСК ВП УЗ [Текст] / І. В. Жуковицький, В. В. Скалозуб, А. Б. Устенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 17. – С. 28-34.

Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст] : пособие / В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.- д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. – 207 с.

Fahrplantrassen managen und Fahrplanerstellung simulieren [Електронний ресурс] // Verkehrswissenschaftlichen Tage Dresden. – 2003. – Режим доступу : https://manualzz.com/doc/4314409/fahrplantrassen-managen-und-fahrplanerstellung-simulieren.

NeTS – Network-wide Track Management System and RCS – Rail Control System. [Електронний ресурс] // SBB Infrastructure. – 2009. – Режим доступу : https://company.sbb.ch/content/dam/sbb/de/pdf/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartner/RCS/I-UE-VK_Broschuere_NETS_und_RCS_Innotrans_en.pdf.sbbdownload.pdf.

Train Planning System [Електронний ресурс] // Lister Strasse 15 30163 Hannover Germany. – 2002. – Режим доступу : http://www.hacon.de/company/downloads/tps_broschuere_e.pdf.

System Konstrukcji Rozkładu Jazdy [Електронний ресурс] // Proces przygotowania rozkładu jazdy pociągów. – 2016. – Режим доступ : file:///C:/Users/Tetiana/Downloads/338_305_A_OiZ_KORNASZ EWSKI _ SIEROCINSKI_ 2%20(1).pdf.

Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification [Text] / THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION // Official Journal of the European Communities (OJ L 75/29), 2001.– 18 p.

Seidel, B. From Directive to practice: German railway industry in transition / Bernd Seidel [Electronic resource]: [Association for European Transport. European Transport Conference, 2002] – Electronic data. – AET Papers Repository. – Mode of access: World Wide Web: http://abstracts.aetransport.org/paper/index/id/1433/ confid/8 (viewed on June 12, 2015). – Title from the screen.

Braun, I. New Revenue Management Strategies for Railway Network Providers [Text] / Imma Braun, Martin Schro eder, Eckehard Schnieder // Computer-Aided Scheduling of Public Transport. Series Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer Berlin Heidelberg, 2001. – Vol. 505. – P. 415-428.

Zajkowski, A. Ewolucja informatycznego pakietu aplikacji wspomagania tworzenia rozkładu jazdy PKP/ TTS - informatyka. – 2005. – Вип. 4. – С.15-19.

Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community [Text] / The European Parliament and the Council of the European Union // Official Journal of the European Communities (L 191/1), 2008. – 45 p.

Decisions Commission Implementing Decision 2014/880/EU of 26 November 2014 on the common specifications of the register of railway infrastructure and repealing Implementing Decision 2011/633/EU [Text] / THE EUROPEAN COMMISSION // Official Journal of the European Communities (L 356/489), 2014. – 31 p.

Чернецька-Білецька, Н. Б. Аналіз систем автоматизації управління технологічними процесами на станціях залізничного транспорту [Текст] / Н. Б. Чернецька-Білецька, В. О. Павлюченко, С. В. Кононенко // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – Вип. 3-4. – С. 185-187.

Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України ЦД-0036, затв. нак. Укрзалізниці від 14 березня 2001 р. № 143/Ц [Текст] : навч.-метод. посібник / О. Ф. Вергун, Н. В. Липовець, В. М. Боголій. –К. : Транспорт України, 2002. – 376 с.

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) [Text], UIC – Capacity Leaflet 3 – Capacity calculations – Final draft ÖBB, 2004.

Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень [Текст] / М. З. Згуровський,

П. І. Бідюк, О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова. – К. : ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», 2015. – 300

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-30