Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції

Автор(и)

  • А. Р. МАЗІАШВІЛІ Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-7778-5537
  • Н. А. КОРОЛЬОВА Український державний університет залізничного транспорту, https://orcid.org/0000-0001-7501-5301
  • С. В. ІНДИК Український державний університет залізничного транспорту, https://orcid.org/0000-0003-3124-8722
  • А. С. СОКОЛ-КУТИЛОВСЬКА Український державний університет залізничного транспорту,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.146695

Ключові слова:

метод відновлення, ієрархічна інтерполяція, штучні нейронні мережі, квантування, кодування, надмірність

Анотація

Запропоновано новий метод стиснення і побудований на його основі алгоритм, які є узагальненням відомого методу декодування з перетворенням на випадок тривимірних гіперспектральних даних. Розв'язано задачу вибору параметрів алгоритму. Виконано дослідження алгоритму в порівнянні з відомими методами стиснення зображень і гіперспектральних даних, продемонстровано його переваги.

Серед відомих методів стиснення зображень найбільш поширеним є метод кодування з перетворенням, який реалізований, зокрема, в стандарті (алгоритмі) JPEG та удосконаленому методі стиснення ( за рахунок математичного апарату штучних нейронних мереж) на основі ієрархічної сіткової інтерполяції . Однак JPEG, хоча іноді і використовується для стиснення гіперспектральних даних, виявляється в цьому випадку недостатньо ефективним.

 

Біографії авторів

А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Український державний університет залізничного транспорту

асистент кафедри транспортного зв'язку

Н. А. КОРОЛЬОВА, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

С. В. ІНДИК, Український державний університет залізничного транспорту

старший викладач

А. С. СОКОЛ-КУТИЛОВСЬКА, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант кафедри транспортного зв’язку

Посилання

Методы компьютерной обработки изображений [Текст] /М. В. Гашников, Н. И. Глумов, Н. Ю. Ильясова [и др.]; под ред. В. А. Сойфера. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2003. – 784 с.

Sayood, K. Introduction to data compression [Text] / К. Sayood. – 4th ed. – Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012. – 768 p.

Претт, У. К. Цифровая обработка изображений [Текст] / У. К. Претт. – М. : Мир, 1982. – Кн. 1. – 312 с.

Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео [Текст] / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М. : ДИАЛОГ–МИФИ, 2003. – 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-30