Дослідження ефективності роботи згладжувальних пристроїв перетворювальних агрегатів тягових підстанцій постійного струму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.151636

Ключові слова:

тягова підстанція, пасивний фільтр, гармонічні складові, пульсність випрямляча, коефіцієнт згладжування, частотні характеристики

Анотація

Розглянуто шляхи покращення якості енергії живлення електричного рухомого складу постійного струму. Проаналізовано роботу згладжувальних пристроїв, які використовуються на тягових підстанціях для придушення змінної складової вихідної напруги. Експериментально підтверджено, що при несиметрії вхідної напруги перетворювальним агрегатом у тягову мережу генеруються не тільки канонічні гармоніки напруги з частотами основної та вищих гармонік, а й неканонічні гармоніки випрямленої напруги. Для їх придушення необхідні дуже складні, громіздкі згладжувальні пристрої, які ще й не є ефективними на низьких частотах.

 

Біографії авторів

О. І. СЕМЕНЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

О. Д. СУПРУН, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

Ю. О. СЕМЕНЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., старший викладач

М. П. ТКАЧЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Щербак, Я. В. Аналіз роботи пасивних фільтрів тягової підстанції постійного струму [Текст] / Я. В. Щербак, Ю. О. Семененко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – №1(110). – С. 53-57.

Семененко, Ю. О. Комбінований активний фільтр послідовного типу з імпульсною системою керування при формуванні зворотного зв’язку за струмом навантаження [Текст] / Ю. О. Семененко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 12(1121). – C. 420-424.

Технічне обслуговування та ремонт. Правила [Текст] : ВНД УЗ 32.2.04.047 2014. ЦЕ-0045 : наказ № 441-Ц/од / М-во інфраструктури України, Держадміністрація залізничного транспорту України, Укрзалізниця. - К. : ТОВ Девалта, 2014. – 58 с. – (Препринт).

Семененко, Ю. О. Підвищення ефективності системи тягового електропостачання постійного струму [Текст] / О. І. Семененко, Ю. О. Семененко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 47-54.

Правила улаштування сист. тягового електропостач. залізниць України [Текст] : ЦЕ-0009. – К. : ТОВ „Швидкий рух”, 2005. – 80 с.

Luo A. Design considerations for maintaining DC side voltage of hybrid active power filter with injection circuit [Теxt] / A. Luo, Z. Shuai, J. Shen [et. al.] // Power Electronics, IEEE Transactions. – 2009. - Vol. 24. – P. 75-84.

Ling Su, Dong-yuan Zhao, Jian-ye Chen, Zan-ji Wang. Digital controller for hybrid filter in HVDC based on approximate inverse system. Frontiers Of Electrical And Electronic Engineering In China // Vol. 1. – № 4. – pp. 367-370. – 2005.

Heydt, G. T. Second harmonic components in power system voltages and currents [Теxt] / G.T. Heydt, Y. Liu // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20, No. 1, January 2006, P. 521-523.

Shcherbak, Y. Analysis of dynamic characteristics of the active filter-stabilizer [Теxt] / Y. Shcherbak, Y Semenenko, O. Semenenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №2/8(86). – 2017. – P. 10-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26