Використання послідовного алгоритму компонування в конструкціях мультимедіа

Автор(и)

  • Я. Ю. КОРОЛЕВА Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7203-5603
  • И. С. БЕЛИКОВ Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», https://orcid.org/0000-0003-1339-8401

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.151637

Ключові слова:

функціональна схема, електрична схема, граф, мультиграф, матриця суміжності, обмеження, оптимальність

Анотація

На основі теоретичного узагальнення і робіт у галузі алгоритмізації типових задач конструкторського проектування в автоматизованих системах розроблено послідовний алгоритм компонування елементів. Як побудову формальної математичної моделі використовували теорію графів. Це дає змогу абстрагуватися від конкретних схем і переходити до їх математичних моделей – графів, розробляти ефективні методи пошуку оптимальних конструктивних рішень.

Метою статті є розроблення послідовного алгоритму компонування, основаного на розбитті мультиграфа на підграфи з урахуванням критерію мінімуму кількості зв'язків між підграфом для підвищення надійності схеми.

Завдання компонування зводиться до виконання алгоритму, де спершу за певними правилами вибирають першу вершину графа, потім здійснюють послідовний вибір вершин (з числа нерозподілених) і приєднують їх до формованого шматка графа. Після формування першого шматка, враховуючи задані обмеження на максимальну кількість зв'язків кожного окремого підграфа і кількість вершин у підграфі, переходять до другого і так далі до отримання бажаного розбиття вихідного графа.

Однак розроблений алгоритм має як переваги, так і недоліки, а саме: до переваг можна віднести простоту реалізації і високу швидкодію, до недоліків – вузьку галузь застосування алгоритму у зв'язку з неоптимальністю отриманих результатів. Цей алгоритм ефективний при наявності обмежень на спільне компонування окремих вершин графа.

Біографії авторів

Я. Ю. КОРОЛЕВА, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

канд. техн. наук, доцент кафедры мультимедийных информационных технологий и систем

И. С. БЕЛИКОВ, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

старший преподаватель кафедры мультимедийных информационных технологий и систем

Посилання

Курейчик, В. М. Математ. описание конструкторского и технологического проектир. с применением САПР [Текст] : учебник для вузов / В. М. Курейчик. – М. : Радио и связь, 1990. – 352 с.

Деньдобренко, Б. Н. Автоматизация конструирования РЭА [Текст] : учебник для вузов / Б. Н. Деньдобренко, А. С. Малика. – М. : Высш. шк., 1980. – 384 с.

Саломатин, В. А. Последовательный алгоритм компоновки конструктивных элементов на основе задания схемы в виде гиперграфа [Текст] / В. А. Саломатин, В. Н. Струнилин // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – Донецк : ДонНТУ, 2009. – № 10 (153). – С. 198–201.

Isomorphism between Cayley (di)graphs [Text] / J.G. Fernandes, R.E. Giudici // Discrete Mathematics ». – 2005. – №305. – P. 361-364.

Algebraic Graph Theory [Text] / N. Biggs // Cambridge University Press, Cambridge, 1974.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26