Створення ефективної технології формування залізничних маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі

Автор(и)

  • Д. В. ЛОМОТЬКО Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7624-2925
  • Д. В. АРСЕНЕНКО Український державний університет залізничного транспорту,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.151642

Ключові слова:

транспортна логістика, залізниця, ланцюг постачання, зерновий вантаж, ступінчаста маршрутизація, мережа Петрі

Анотація

Запропоновано метод формалізації технології формування залізничних ступінчастих маршрутів із зерновими вантажами за допомогою моделей на мережі Петрі. Уперше для моделювання залізничних технологічних процесів перевезень у моделі застосовано гібридні мережі Петрі із синтез-дугами з динамічними вагами. Використання моделі передбачає забезпечення надання якісних послуг залізничним перевізником в умовах дефіциту зерновозів та тягового рухомого складу. Це дасть змогу скоротити загальний час прямування зернових вантажів залізницями.

 

Біографії авторів

Д. В. ЛОМОТЬКО, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

Д. В. АРСЕНЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Про залізничний транспорт [Електронний ресурс] : закон України від 04 липня 1996 року №273/96 (із змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 06.01.2018).

Ломотько, Д. В. Підхід до моделювання технології перевезень зернових вантажів за допомогою мереж Петрі [Текст] / Д. В. Ломотько, Д. В. Арсененко, А. О. Маслюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей 31-ї Міжнародної науково-практ. конференції. – 2018. – №4 (додаток). – С. 3-4.

Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем [Текст] / Дж. Питерсон. – М. : Мир, 1984. – 246 с.

Liu N.K., Dillon T. An approach towards the verification of expert systems using nu-merical Petri nets [Text] // Int. J. of Intelligent Systems. – 1991. – vol. 6. – P. 255-276.

Cong Wang, Hangjun Yang, Hang Yuan. The impact of railway reform on corporate export: The case of China // Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 118, 2018, P. 627-647. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.013.

Deqiang Li, Laijun Zhao, Chenchen Wang, Wenjun Sun, Jian Xue, Selection of China’s imported grain distribution centers in the context of the Belt and Road initiative // Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 120, 2018. – P. 16-34. https://doi.org/10.1016/j.tre.2018.10.007.

Okan Örsan Özener, Solving the integrated shipment routing problem of a less-than-truckload carrier, Discrete Applied Mathematics, 2017. https://doi.org/10.1016/j.dam.2017.11.034.

Huayi Chen, Tieju Ma, Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning, European Journal of Operational Research, Volume 239, Issue 1, 2014, P. 266-275. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.03.031.

Коробйова, Р. Г. Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине [Текст] / Р. Г. Коробйова, Р. Ш. Рустамов, С. В. Гревцов // Транспортные системы и технологии перевозок. – 2015. – № 9. – С. 29-34.

Кулешов, В. В. Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла [Текст] / В. В. Кулешов, О. Ю. Толбатов, Т. Р. Чурилик // Зб. наук. праць Укр. держ. академії залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 135. – С. 107-111.

Ndembe, E. Hard Red Spring Wheat Marketing: Effects of Increased Shuttle Train Movements on Railroad Pricing in the Northern Plains [Text] / E. Ndembe // Journal of the Transportation Research Forum. – 2015. – Vol. 54, № 2. – P. 101-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26