DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.164778

Ітераційні алгоритми компонування в конструкціях мультимедіа

М. A. МІРОШНИК, Я. Ю. КОРОЛЬОВА

Анотація


 

На основі теоретичного узагальнення і робіт у галузі алгоритмізації типових задач конструкторського проектування в автоматизованих системах розроблено ітераційний алгоритм компонування елементів у конструкціях мультимедіа. Як формальну математичну модель використано теорію графів, де кожному конструктивному елементу схеми відповідає вершина, а електричним зв'язкам – ребра графа. Все це дає змогу абстрагуватися від конкретних електричних схем і переходити до їхніх математичних моделей – графів, розробляти ефективні методи пошуку оптимальних конструктивних рішень.

 


Ключові слова


електрична схема; алгоритм; ітерація; мультиграф; розбивання графа; матриця суміжності; оптимальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Курейчик, В. М. Математическое описание конструкторского и технологического проектиров. с применением САПР [Текст] : учеб. для вузов / В. М. Корнейчук. – М. : Радио и связь, 1990. – 352 с.

Корольова, Я. Ю. Використання послідовного алгоритму компонування в конструкціях мультимедіа [Текст] / Я. Ю. Корольова, І. С. Бєліков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2018. – № 6. – С. 22-25.

Саломатин, В. А. Последовательный алгоритм компоновки конструктивных элементов на основе задания схемы в виде гиперграфа [Текст] / В. А. Саломатин, В. Н. Струнилин // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2009. – № 10 (153). – С. 198–201.

Isomorphism between Cayley (di)graphs [Теxt] / J. G. Fernandes, R. E. Giudici // Discrete Mathematics. – 2005. – № 305. – P. 361-364.

Algebraic Graph Theory [Теxt] / N. Biggs // Cambridge University Press, Cambridge, 1974.