DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.164779

Електротехнічний комплекс з вітродизельною установкою гарантованого живлення для тягових підстанцій залізниць

О. Д. СУПРУН, О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. А. СЕМЕНЕНКО, М. Б. РУДНИК

Анотація


У статті запропоновано структурно-схемні рішення електротехнічного комплексу з гібридним джерелом енергії для живлення споживачів власних потреб тягових підстанцій залізниць і пристроїв сигналізації, централізації та автоблокування. Доцільно використати у вітроенергетичних установках багатополюсні синхронні генератори з постійними магнітами, які дають змогу створювати системи прямої передачі моменту від вітроколеса на вал генератора. Застосування таких генераторів при досить простих схемах перетворювачів значно підвищує ефективність системи генерування.

Розроблено оптимальний алгоритм керування електротехнічним комплексом гарантованого живлення відповідальних нетягових споживачів на базі вітродизельної установки з використанням статичних перетворювачів і проміжного накопичувача електричної енергії. Розроблено математичний опис та імітаційну модель вітродизельного електротехнічного комплексу для дослідження статичних режимів.


Ключові слова


відновлювана енергетика; вітроенергетична установка; вітродизельні електротехнічні комплекси; система гарантованого живлення; відповідальні нетягові споживачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Супрун, О. Д. До питання впровадження джерел безперебійного живлення на тягових підстанціях при швидкісному русі [Текст] / О. Д. Супрун, Ю. О. Семененко, О. В. Ушкалов // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – С. 129–141.

Супрун, О. Д. Підвищення енергетичної ефективності в системах нетягового електропостачання [Текст] / О. Д. Супрун, О. І. Семененко, Ю. О. Семененко // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 175. – С. 32–46.

Кривцов, В. С. Неисчерпаемая энергия. Кн. 1. Ветроэлектрогенераторы [Текст] : учебник / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Хар. авиац. ин-т», Севастополь : Севаст. нац. техн. ун-т, 2003. – 400 с.

Кривцов, В. С. Неисчерпаемая энергия. Кн. 2.

Ветроэлектрогенераторы [Текст] : учебник / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Хар. авиац. ин-т», Севастополь : Севаст. нац. техн. ун-т, 2004. – 519 с.

Anderson, P. M. Power System Control and Stability. Second Edition [Text] / P. M. Anderson, A. A. Fouad // IEEE Press. – 2003.–688p.

Master thesis. Variable Speed Wind Turbines equipped with a Synchronous Generator. Christian Freitag. 2011. – 80 p.

Burton, Tony. Wind Energy - Handbook [Text] / Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi // John Wiley & Sons, LTd. 2000. – 643 p.

Quality assessment of control over the traction valve-inductor drive of a hybrid diesel locomotive [Text] / S. Buriakovskyi, M. Babaiev, B. Liubarskyi, Аr. Maslii, N. Karpenko, D. Pomazan, An. Maslii, I. Denis / 2018. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1/2 (91). – P. 68–75.

Vivekchand S.R.C. Graphene-based electrochemical supercapacitors [Text] / S.R.C. Vivekchand, C.S. Rout, K.S. Subrahmanyam and other // Chemical Sciences. – 2008. – Vol. 120. – No. 1. – P. 9-13.