DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.164883

Безпечний пристрій сполучення з індукційним мажоритарним реле

О. В. НЕЙЧЕВ, О. О. СОСУНОВ, В. Ш. ХІСМАТУЛІН

Анотація


У статті запропоновано принцип дії і структуру безпечного мажоритарного пристрою сполучення (ПС) резервованих систем керування з виконавчими об’єктами, здатного реалізовувати логіку керування 2 з 2, 2 з 3 з високими показниками функційної безпечності; обґрунтовано можливість і доцільність використання в складі ПС трьохелементних індукційних реле, що функціонують за принципом трифазного асинхронного двигуна; сформульовано вимоги до їх параметрів; запропоновано електричну схему функціональних перетворювачів ПС і схему підключення мажоритарного реле до їх виходів.
 

Ключові слова


мажоритарний елемент; мажоритарний пристрій; пристрій мажоритарного резервування; індукційне реле; безпечний пристрій сполученн

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко, В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием [Текст] / В. В. Денисенко. – М. : Горячая линия–Телеком, 2009. – 608 с.

Федухин, А. В. Синтез систем противоаварийной автоматики с исключением опасных отказов [Текст] / А. В. Федухин // Математичні машини і системи. – 2017. – № 3. – С. 139–153.

Бондаренко, Б. М. Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення процесу діагностування приладів залізничної автоматики [Текст] / Б. М. Бондаренко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2012. – № 6. – С. 7–11.

Никитин, А. Б. Использование функциональных преобразователей с несимметричным отказом для управления электроприводами переменного тока [Текст] / А. Б. Никитин, А. Н. Ковкин // Автоматика на транспорте. – 2016. – Т. 2. – № 1. – С. 7–18.

Никитин, А. Б. Использование малогабаритных силовых реле в безопасных устройствах сопряжения компьютерных систем железнодорожной автоматики [Текст] / А. Б. Никитин, А. Н. Ковкин, А. Д. Манаков // Автоматика на транспорте. – 2018. – Т. 4. – № 2. – С. 264–278.

Oya, T. A Majority-Logic Device Using an Irreversible [Text] / T. Oya, T. Asai, T. Fukui, Y. Amemiya // IEEE Trans on Nanotechnol. – 2003. – Vol. 2. – no. 1. – P. 15–22.

Navi, K. Five-Input Majority Gate, a New Device for Quantum-Dot Cellular Automata [Text] / K. Navi, S. Sayedsalehi, R. Farazkish, M. Rahimi Azghadi // Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. – 2010. – Vol. 7. – P. 1–8.