DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.170647

Розвиток залізничних цифрових систем та технологій у контексті інженерії 4.0

В. І. МОЙСЕЄНКО, О. М. ОГАР, В. В. ГАЄВСЬКИЙ

Анотація


У статті розглядаються проблеми подальшого розвитку інформаційно-керуючих систем із застосуванням підходів та інструментів «Індустрії 4.0» – хмарних обчислювань, штучного інтелекту, машинного навчання. Розроблено модель прийняття рішень про працездатність системи та  можливості безпечної її експлуатації. За рахунок використання цієї моделі можливо створювати інформаційно-керуючі системи з можливістю аналізу власних показників діяльності та дій експлуатаційного та технічного персоналу і на підставі цього корегувати власний алгоритм функціонування.


Ключові слова


інфраструктура залізничного транспорту; інформаційно-керуючі системи; людино-машинний інтерфейс; інженерія 4.0; інтерактивна інтелектуальна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Мойсеєнко В. І., Буряковський С. Г. Інтеграція програмного забезпечення розгалужених телекомунікаційних та інформаційно-керуючих систем. Збірн. наукових праць ДонІЗТ. 2012. № 9. С. 5–11.

Хмарні технології. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

Облачные технологии: основные понятия, задачи и тенденции развития. URL: htt

Richard W. Hamming The Art of Doing Science and Engineering. Learning to Learn. New York: Gordon Breach Science Publichers, 2005. 227 p.

Хемминг Р. В. Теория кодирования и теория информации. Москва: Радио и связь, 1983. 176 с.

Биков В. Ю. Хмарні технології, ІКТ аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ. Інформаційні технології в освіті. 2011. № 10. C. 8–23.

Кадемія М. Ю., Кобися В. М. Можливості, що надають хмарні технології. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару. Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. С. 66–67.

Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики: Аналітична записка. URL: http://www.niss. gov.ua/articles/1191/#_ftn2.

Baroudy K., Kishore S., Nair S., Patel M. (2018), Unlocking value from IoT connectivity: Six considerations for choosing a provider, March. URL: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/unlocking-value-from-iot-connectivity-six-considerations--for-choosing-a-provider (Accessed on 12.03.2018).

Ménard, A. (2017), How can we recognize the real power of the Internet of Things?, November. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-can-we-recognize-the-real-power-of-the-internet-of-things (Accessed on 12.03.2018).

CER, CIT, EIM, UIC (2016). A Roadmap for Digital Railways. URL: http://www.cer.be/sites/default/files/publication/A%20Roadmap%20for%20Digital%20. Railways.pdf (Accessed on 10.01.2018).

Joint Rail Sector Declaration on Digitalisation of Railways. URL: http://www.cer.be/sites/default/files/publication/171109_Joint_Rail_Sector_Declaration_on_Digitalisation_of_Railways.pdf (Accessed on 02.02.2018).