Розвиток залізничних цифрових систем та технологій у контексті інженерії 4.0

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.170647

Ключові слова:

інфраструктура залізничного транспорту, інформаційно-керуючі системи, людино-машинний інтерфейс, інженерія 4.0, інтерактивна інтелектуальна взаємодія

Анотація

У статті розглядаються проблеми подальшого розвитку інформаційно-керуючих систем із застосуванням підходів та інструментів «Індустрії 4.0» – хмарних обчислювань, штучного інтелекту, машинного навчання. Розроблено модель прийняття рішень про працездатність системи та  можливості безпечної її експлуатації. За рахунок використання цієї моделі можливо створювати інформаційно-керуючі системи з можливістю аналізу власних показників діяльності та дій експлуатаційного та технічного персоналу і на підставі цього корегувати власний алгоритм функціонування.

Біографії авторів

В. І. МОЙСЕЄНКО, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

О. М. ОГАР, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

В. В. ГАЄВСЬКИЙ, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач кафедри СКС

Посилання

Мойсеєнко В. І., Буряковський С. Г. Інтеграція програмного забезпечення розгалужених телекомунікаційних та інформаційно-керуючих систем. Збірн. наукових праць ДонІЗТ. 2012. № 9. С. 5–11.

Хмарні технології. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

Облачные технологии: основные понятия, задачи и тенденции развития. URL: htt

Richard W. Hamming The Art of Doing Science and Engineering. Learning to Learn. New York: Gordon Breach Science Publichers, 2005. 227 p.

Хемминг Р. В. Теория кодирования и теория информации. Москва: Радио и связь, 1983. 176 с.

Биков В. Ю. Хмарні технології, ІКТ аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ. Інформаційні технології в освіті. 2011. № 10. C. 8–23.

Кадемія М. Ю., Кобися В. М. Можливості, що надають хмарні технології. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару. Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. С. 66–67.

Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики: Аналітична записка. URL: http://www.niss. gov.ua/articles/1191/#_ftn2.

Baroudy K., Kishore S., Nair S., Patel M. (2018), Unlocking value from IoT connectivity: Six considerations for choosing a provider, March. URL: https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/unlocking-value-from-iot-connectivity-six-considerations--for-choosing-a-provider (Accessed on 12.03.2018).

Ménard, A. (2017), How can we recognize the real power of the Internet of Things?, November. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/how-can-we-recognize-the-real-power-of-the-internet-of-things (Accessed on 12.03.2018).

CER, CIT, EIM, UIC (2016). A Roadmap for Digital Railways. URL: http://www.cer.be/sites/default/files/publication/A%20Roadmap%20for%20Digital%20. Railways.pdf (Accessed on 10.01.2018).

Joint Rail Sector Declaration on Digitalisation of Railways. URL: http://www.cer.be/sites/default/files/publication/171109_Joint_Rail_Sector_Declaration_on_Digitalisation_of_Railways.pdf (Accessed on 02.02.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25