DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.170675

Електромагнітні завади на залізничному транспорті: теоретичні засади та класифікація

Л. П. ЄРМОЛЕНКО

Анотація


Для зменшення кількості збоїв у роботі обладнання систем залізничної автоматики, а тим самим і зменшення порушень графіка руху поїздів, що завжди призводить до фінансових втрат, доцільно використовувати методологію оптимального приймання сигналів. Проаналізовано причини збоїв у роботі системи автоматичної локомотивної сигналізації, поданої у вигляді трьох функціональних блоків – передавальних колійних пристроїв, лінії зв’язку та приймальних локомотивних пристроїв. Метою роботи є аналіз та класифікація електромагнітних завад, що можуть мати негативний вплив на функціонування залізничної автоматики. Зниження інтенсивності збоїв у роботі автоматичної локомотивної сигналізації призведе до збільшення рівня безпеки та безперебійності руху поїздів.


Ключові слова


рейкове коло; автоматична локомотивна сигналізація; завадостійкість;електромагнітні завади; стійкість роботи збої

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила безпеки руху на залізничному транспорті України. Посібник для вивчення “Правил технічної експлуатації залізниць України”, “Інструкції з сигналізації” та “Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи”. Харків, 2002. 350 с.

Кулик П. Д., Ивакин Н. С., Удовиков А. А. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. 288 с.

Ананьева О. М., Давиденко М. Г., Бабаев М. М. Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 163. С. 20–25.

Ананьева О. М. Математическая модель смеси сигнала и многокомпонентной помехи на входе путевых устройств железнодорожной автоматики. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017. № 6. С. 16–19.

Ananieva О., Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. Design of a device for optimal reception of signals against the background of a two-component Markov interference. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6, Issue 9 (90). P. 4–9. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118869.

Пультяков А. В., Трофимов Ю. А. Анализ влияния неравномерной намагниченности рельсов на устойчивость работы АЛСН. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. № 1 (30). С. 206–210.

Трофимов Ю. А., Пультяков А. В. Устойчивость работы локомотивных устройств АЛС на участках с электротягой переменного тока. Материалы межвуз. науч.-практ. конф. Иркутск: ИрГУПС, 2011. С. 207–211.

Шаманов В. И., Пультяков А. В., Трофимов Ю. А. Влияние условий эксплуатации на устойчивость работы АЛСН. Железнодорожный транспорт. 2009. № 5. С.46–50.

Шаманов В. И. Электромагнитная совместимость систем железнодорожной автоматики и телемеханики: учеб. пособие. Москва: УМЦ по образованию на ж.-д. транспорте, 2013. 244 с.

Панченко С. В., Ананьєва О. М., Давиденко М. Г., Бабаєв М. М. Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. № 3. С. 3–7.

Pul’tyakov A. V., Skorobogatov M. E. System analysis of sustainability of automatic locomotive signaling systems. Modern technologies. System analysis. Modeling. 2018. Vol. 57. No. 1. Р. 79–89. DOI: 10.26731 / 1813-9108.2018.1 (57). 79-89.

Ananieva О., Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. Development of a device for the optimal reception of signals against the background of an additive three-component interference. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 2. Issue 2/9 (98). P. 6–13. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.159310.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (назва з екрана).

Єрмоленко Л. П. Класифікація електромагнітних завад на залізничному транспорті. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 квіт. 2018. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. 191 с.