Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.170695

Ключові слова:

технічне обслуговування, відмова, кореляційний зв’язок, технічний контроль, діагностика

Анотація

Для підтримки справності пристроїв залізничної автоматики (ЗА) на сьогодні використовується планово-профілактична стратегія технічного обслуговування (ТО) при організації самої системи ТО. Недоліком названої стратегії є значна залежність імовірності безвідмовної роботи пристроїв від якості та своєчасності виконання технологічних процесів ТО. З метою аналізу впливу процесу ТО на імовірність безвідмовної роботи пристроїв ЗА, і відповідно впливу на параметри перевізного процесу, опрацьовано статистичні дані щодо відмов пристроїв ЗА. У результаті було отримано кореляційну залежність між кількістю відмов та кількістю затримок поїздів. При цьому було сформовано розрахунково-логічну схему безвідмовності як функцію декількох складових ТО в ролі аргументів.

 

Біографії авторів

А. О. ЛАПКО, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент

О. Ю. КАМЕНЄВ, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент

В. Г. САГАЙДАЧНИЙ, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Т. А. КОЦЮБА, Харківський коледж транспортних технологій

виклдач

Посилання

Талалаев В.И. Анализ работы устройств СЦБ. Автоматика телемеханика и связь. 1993. №8. С. 2–7.

Moiseenko V., Kameniev O., Gaievskyi V. Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №3/9(87). Р. 26–35. ISSN 1729-3774.

Kameniev O., Lapko A., Shcheblykina E. Improvement of technologies for the development of modern rail automation systems. Machines. Technologies. Materials: International Scientific Journal. 2017. Vol. 11, Iss. 11. P. 541–544.

Лапко А. О. Удосконалення технічного обслуговування пристроїв електричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.22.20. Харків, 2010. 20 с.

Самсонкін В. М., Мойсеєнко В. І. Теорія безпеки на залізничному транспорті: монографія. Київ: Каравела, 2014. 248 с.

Аналіз експлуатаційної роботи галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці за 2010-2018 рр. Київ: Департамент автоматики та телекомунікацій АТ «Укрзалізниця».

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). Київ: НВП Поліграфсервіс, 2009. 111 с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. Київ: САМ, 2006. 461 с.

Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология: учеб. пособие. Москва: Академия; Высш. шк., 2001. 360 с.

Li T., Li Yu., Zhao H. The method for fault risk assessment of distribution equipment. China International Conference on Electricity Distribution. 2014. P. 517–521.

Boinik A., Prohonnyi O., Kameniev O., Lapko A., Kuzmenko D., Shcheblykina O. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. 2018. P. 59–69.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятности и её инженерное приложение. Москва: Высш. шк., 2000. 480 с.

Ханан Я. Оптимізація процесів технічного обслуговування повітряних суден : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.22.20. Київ, 1999. 20 с.

Minieka E. Optimization Algorithms for Networks and Graphs. Second Edition. New York: Marcel Dekker, Inc., 1978. 356 p.

Сейдж Э. П., Уайт Ч. С. Оптимальное управление системами. Москва: Радио и связь, 1982. 392 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25