Забезпечення технологічної надійності роботи підрозділів ремонтного господарства локомотивного депо

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.178405

Ключові слова:

імовірність обслуговування, параметр потоку заявок на ремонт

Анотація

 

Розглянуто питання забезпечення технологічної надійності роботи  ремонтних підрозділів локомотивного депо з ремонту швидкісного рухомого складу за критерієм оптимальної кількості виконавців у ремонтних бригадах, що забезпечить виконання ТО, ПР для приписного парку локомотивів, у тому числі з інших локомотивних депо. Визначено  залежності зміни ймовірності обслуговування заявки на ремонт від інтенсивності потоку заявок на ремонт, а також оптимальну кількість виконавців у ремонтних бригадах.

Біографія автора

С. С. ЯКОВЛЕВ, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу 

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України N 979-р від 31 грудня 2004 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-%D1%80

G. Dwelk, D. Habelmann. Eisenbahntechnische Rundschau. 2005. № 9. Р. 519 – 525.

S. Baumann, H-W. Kebler. Glasers Annalen, 2004, Tagungsband SFT, Graz.

Фалендиш А. П., Крашенінін О. С., Шапатіна О. О., Одегов М. М. Концепція розвитку і реструктуризації локомотивних депо. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2011. Вип. 27. С. 133-136.

Фалендиш А. П., Сумцов А. Л., Білецький Ю. В. Модель оптимізації системи технічного обслуговування та ремонту локомотивів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. Вип. 207 (2). С. 45-49.

Иванова Н. Г. Применение методики расчета стоимости жизненного цикла при оценке эффективности инноваций на железнодорожном транспорте Локомотив. 2007. № 8. С. 12–15.

Тартаковский Э. Д., Грищенко С. Г., Калабухин Ю. Е., Фалендыш А. П. Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: монография. Луганск : Ноулидж. 2011. 174 с.

Tartakovsky E., Ustenko О., Puzyr V., Datsun Y. System approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. Studies in Systems, Decision and Control. Ukrainian state university of railway transport. Kharkiv, 2017. № 87. Р. 217-236.

Хинчин А. Я. Математические методы теории массового обслуживания. Москва : Изд. АН СССР, 1995. 123 с.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва : Наука 1969.564 с.

Гнеденко Б. В., Ханчин А. Я. Элементарное введение в теорию вероятности. Москва : Наука, 1967. 406 с.

Алдохин И. П. Теория массового обслуживания в промышленности. Москва : Экономика, 1970. 207 с.

Розенберг В. Я., Прохоров А. И. Что такое теория массового обслуживания. Москва : Советское радио, 1965. 256 с.

Четыркин Е. М. Теория массового обслуживания и ёё применение в экономике. Москва : Статистика, 1971. 103 с.

Кузнецов Е. С., Сорокин В. А. Исследование работы поточных линий технического обслуживания автомобилей. Москва : Транспорт, 1966. 83 с.

Krasheninin O., Klymenko O., Ponomarenko O., Yakovlev S. Justification of statutory service life extension of locomotives on the basis of theory of aging. International Journal of Engineering & Technology. 2018. № 7 (43). Р. 174-178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26