DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v24i5.181333

Аналіз методів стиснення зображень на основі дискретно - косинусного перетворення

Л. A. КЛИМЕНКО, А. Ю. ГОРДІЄНКО

Анотація


У статті проводиться аналіз методів стиснення динамічних зображень, що набули найбільшого практичного застосування, – JPEG, MPEG, ДКП. Розглядається дискретно-косинусне перетворення як найбільш ефективний метод стиснення надмірної інформації. Стиснення у ДКП виконується за допомогою квантування коефіцієнтів ДКП, які були обчислені із застосованням вхідних даних. Квантування коефіцієнтів ДКП може істотно покращити стиснення, причому при досить малій втраті даних. Також ці значення можна використовувати для відновлення вхідних даних.


Ключові слова


інформація; стиснення; відеозображення; MPEG; дискретно-косинусне стиснення; перетворення Фур’є; одновимірне ДКП; двовимірне ДКП; зворотне ДКП; квантування; вектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Білинський Й. Й., Огородник К. В., Юкиш М. Й. Електронні системи : навч. посіб. / Він. держ. техн. ун-т. Вінниця : ВДТУ, 2011. 208 с.

Loeffler C., Ligtenberg A., Moschytz G. Practical Fast 1-D DCT Algorithms with 11 Multiplications. Proc. Int’l. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing 1989 (ICASSP '89). Р. 991.

Hongquing Zhu, Huazhong S., Liang J., Lumin L., Coatrieux J. Image analysis by discrete othogonal Racah moments. Signal Processing. April, 2007. P. 708.

Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : навч. посіб. / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. Київ : Наукова думка, 2008. 144 с.

Михалевський Д. В. Мельник В. М., Є. С. Наугольних Оцінка параметрів відеозображення в телекомунікаційних системах. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. № 1. 2013. С. 4.

Клименко Л. А. Козелков О.А. Анализ методов сжатия цифрового изображения. Системи обробки інформації. Харків : 2004. Вип. 2. С. 191-194.

H.264: High efficiency video coding. URL : // http://www.itu.int/rec/T-REC-H.265-201304-I