DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v24i5.181344

Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ–Львів

С. М. ПРОДАЩУК, А. О. КОВАЛЬОВ, Г. В. ШАПОВАЛ, В. В. ДУЛЯ, Г. М. ПИСАРЕНКО, Д. Г. КОВАЛЕНКО

Анотація


У статті проведено аналіз існуючого стану високошвидкісних та швидкісних перевезень на залізницях України та за кордоном. Аналіз довів, що, на відміну від європейських країн, в Україні недостатньо розвинута залізнична інфраструктура для швидкісного руху. Близько 90 % складу поїздів зношені, залізничні колії потребують капітального ремонту, тому швидкість перевезень пасажирів у поїздах категорії Intercity+ досягає максимального значення 160 км/год, а у звичайних поїздах – від 20 км/год до 117 км/год. Проведено формалізацію технології роботи залізничного транспорту при перевезенні пасажирів швидкісними поїздами. Запропоновано нову технологію перевезення пасажирів швидкісним залізничним транспортом.

 

Ключові слова


динаміка пасажиропотоків; швидкісний рух; пасажирські перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 430-р від 30 травня2018 р.]. URL : https://www.kmu. gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku. (Дата звернення: 11.09.2019).

Третина пасажирських вагонів УЗ простоює через поломки і вік : інформація / finance.ua. URL : https://news.finance.ua/ua/news/-/433061/tretyna-pasazhyrskyh-vagoniv-uz-prostoyuye-cherez-polomky-i-vik. Назва з екрана.

Майже 93 % вагонів пасажирських поїздів Укрзалізниці зношені : інформація / ТОВ «Українська прес-група». URL : https://day.kyiv.ua/uk/news/280717-mayzhe-93-vagoniv-pasazhyrskyh-poyizdiv-ukrzaliznyci-znosheni-pres-sluzhba. Назва з екрана.

Укрзалізниця з початку року капітально відремонтувала 29 пасажирських вагонів : інформація / Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2439604-stab-ato-povidomlae-pro-posilenna-obstriliv-u-hid-pisli-tanki-i-minometi.html. Назва з екрана.

Бараш Ю. С., Полішко Т. В., Момот А. В. Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні. Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна,2014. Вип. 7. С. 12-22.

Про компанію : інформація / «Українська залізнична швидкісна компанія». URL : http://intercity.uz.gov.ua/?page_id=25.

На Львів, Запоріжжя, Одесу та Харків «Укрзалізниця» планує запустити 4 нові потяги : інформація / Трибуна. URL : https://tribuna.pl.ua./news/na-lviv-zaporihzhya-odesu-ta-harkiv-ukrzaliznitsya-planuye-zapustiti-4-novi-potyagi.

У 2016 році швидкісними поїздами скористалися майже 4 мільйони пасажирів : інформація /uz.gov.ua. – URL : https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/443908/. –

Поезда Hyundai в Украине перевезли 12 млн пассажиров за 5

лет. URL : https://cfts.org.ua/news/2017/05/24/poezda_hyundai_v_ukraine_perevezli_12_mln_passazhirov_za_5_let_40747.

Поезда «Интерсити+» к 21 марта перевезли 1 млн пассажиров. URL : https://interfax.com.ua/news/economic/145682.html. –

Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України : монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2011. 312 с.

Ломотько Д. В., Воскобойников Д. Г.,

Листопад М.С., Сірадчук А. Д. Шляхи удосконалення технологій мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень. Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2017. Вип. 13. С. 59-66.

Прохорченко А. В., Пархоменко Л.О., Дубчак А. І., Сільченко Є. О. Розроблення раціональної топології мережі швидкісних залізничних перевезень на основі методів колективного інтелекту. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків : УкрДУЗТ, 2012. Вип.133. С. 39-45.

Butko T., Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic. Eastern-European journal of enterprise technologies. Kharkiv : PC «Technology center», 2018. Vol. № 3(91). Р. 30-40.

Бутько Т. В., Прохорченко А.В., Пархоменко Л.О., Копаниця І. В. Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації. Вісник нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут». 2011. № 54. С. 67-70.

Кирпа Г. Н., Босов А. А., Корженевич И. П. О высокоскоростной сети на железных дорогах Украины. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 2004. Вип. 4. С. 103–109.

Курган, Н. Предпосылки создания высокоскоростных магистралей в Украине. Українські залізниці: зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2015. Вип. 5-6 (23-24). С. 16–21.

Босов А. А., Кирпа Г. Н. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине : монография. Днепропетровск : ДНУЖТ им. акад. В. Лазаряна, 2004. С. 144.

Продащук С. Н., Биковська Ю. В., Івахненко С. С. Вплив високошвидкісних магістралей на інші види транспорту в сучасних умовах. Зб. наук. праць. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків, 2015. Вип. 154. С. 34–39.

Продащук С. М., Шаповал Г. В., Тоцька О. В., Марченко О. В., Бєлан Д. О. Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях. Зб. наук. праць. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків, 2018. Вип. 178. С. 28–41.