DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i1.198648

Формалізація функціонування системи залізничного транспорту незагального користування при взаємодії зі станцією примикання

Т. В. БУТЬКО, А. В. СТАРИГІНА

Анотація


У роботі проведено аналіз процесів функціонування підприємств залізничного транспорту незагального користування (ЗТНК) та залізничної станції примикання на основі системного підходу в умовах взаємодії АТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і залізничної станції примикання Кривий Ріг. Сформовано математичну модель, що відтворює динамічний характер функціонування системи ЗТНК, дає змогу визначити, кількісно оцінити та усунути «вузькі місця» в системі, створити умови роботи згідно з логістичними засадами; проаналізовано технологію роботи ЗТНК і сформовано узагальнений орграф перетворення вагонопотоків у мікрологістичній системі. Для оцінки параметрів математичної моделі було проведено статистичні дослідження щодо кількості вагонів та часу їх простою в умовах підприємства  АТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та станції примикання Кривий Ріг.

 


Ключові слова


система залізничного транспорту незагального користування; системний підхід; математична модель; узагальнений орграф; мікрологістична система; залізнична станція примикання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутько Т. В., Ломотько Д. В., Панкратов В. І. Формування логістичних технологій на базі інформаційно-керуючої системи підприємствами промислового залізничного транспорту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2009. № 1. С.44-48.

Бабушкін Г. Ф., Омельченко О. Д., Стрелко О. Г. Вибір виду промислового транспорту. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2007. Вип. № 1. С. 134-140.

Проблеми підприємств промислового залізничного транспорту і деякі напрямки їх вирішення / М. І. Данько, Є. І. Балака, М. І. Луханін, В. І. Панкратов. Залізничний транспорт України. 2008. № 3. С. 48-50.

Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Музикіна С. І. Формування моделі оперативного управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі «технічна станція-прилегла дільниця» на базі нечіткої ситуаційної мережі. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2012. № 5. С. 13-16.

Панкратов В. І. Удосконалення технології роботи залізничного транспорту незагального користування на базі інформаційно керуючої системи. Зб. наук. праць. Харків : УкрДАЗТ, 2007. Вип. 85. С. 12-24.

Ломотько Д. В., Бутько Т. В. Методологічний підхід до формалізації процесу функціонування великих динамічних систем залізничного транспорту. Зб. наук. праць. Харків : УкрДАЗТ, 2007. Вип. 85. С. 25-34.

Sasaki T., Akiyama T. Traffic control process of expressway by fuzzy logic. Fuzzy Sets and Systems. 1988. Vol. 26. P. 165-178.

Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. Москва : Мир, 1978. 432 с.