DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i1.198650

Раціоналізація процесу вибору маршрутів туристичних перевезень на залізницях України

Д. В. ЛОМОТЬКО, О. В. АЛЕКСЄЄНКО, В. П. МЕЛЬНИКОВ

Анотація


У статті розглянуто питання актуальності туристичних перевезень залізничним транспортом та запропоновано впровадження нового туристичного маршруту містами України. За допомогою використання спочатку бального методу, а потім методу аналізу ієрархії був визначений найбільш привабливий туристичний маршрут з логістичної точки зору. Розрахований економічний ефект приносить прибуток залізничному транспорту вже на першому році впровадження маршруту.

 


Ключові слова


залізничний транспорт; туристичні перевезення; бальний метод; метод аналізу ієрархії; економічний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Givoni M, Banister D. Airline and railway integration. Transport Policy. 2006. P. 386–397. DOI: 10.1016/j.tranpol.2006.02.001

Офіційний сайт Центру транспортних стратегій. URL : https://cfts.org.ua/.

Державна служба статистики України URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Пшінько О. М., Вернигора Р. В., Коробйова Р. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму. Українські залізниці. 2014. № 12 (18). С. 38–42.

Альошинський Є. С., Лючков Д. С., Челмакіна О. С. Варіантні завдання з методичними вказівками з дисципліни «Управління ланцюгом постачання» для студентів спеціальності ОПУТ всіх форм навчання. Харків : УкрДАЗТ, 2013. 38 с.

Марценюк Л. В. Теоретико-методический подход к определению количества туристов, которые могут пользоваться услугами туристических транспортных компаний. Modern science — Modern Veda. — Прага. — Чеська Республіка. 2016. № 2. С. 31–38.

Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень : навч. посіб. Київ : Музична Україна, 2003. 190 с.

Диверсификация на транспорте URL : http://www.jd-enciklopedia.ru/18-ekonomika/18-7-17-diversifikaciya-na-transporte/.

Офіційний сайт ПАТ«Українські залізниці» URL : http://uz.gov.ua.

Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від

грудня 2012 р. N 1555-р. Урядовий кур’єр. 2014. 22 грудня. С. 16.