DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i1.202103

Оцінка програмного забезпечення систем залізничного транспорту станційного рівня на відповідність вимогам українських стандартів

О. В. ЧУМАЧЕНКО, Є. А. СУЛІМА

Анотація


Мета. Пошук ефективних методів проведення оцінки та доказу функційної безпеки програмного забезпечення (далі – ПЗ) систем залізничного транспорту станційного рівня. Адаптація досвіду та розроблення загального підходу до процесу верифікації ПЗ. Методика. Для досягнення поставленої мети було виконано аналіз чинних нормативних документів та проведено адаптацію наявного досвіду у виконанні робіт з оцінки відповідності інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, що дозволило визначити загальні вимоги та методи оцінки ПЗ різного призначення. Результати. Розроблений за результатами аналізу чинних нормативних документів порядок проведення оцінки ПЗ систем різноманітного призначення було втілено в ВСЦ НВП ХАРТРОН АРКОС ЛТД та використано при проведенні ряду робіт з оцінки та доказу функційної безпеки ПЗ систем залізничного транспорту станційного рівня. Наукова новизна. У даній роботі сформульовано пропозиції для розширення норм стандарту ДСТУ 4178 в частині проведення оцінки та доказу функційної безпеки ПЗ систем залізничного транспорту станційного рівня. При цьому враховувались загальні вимоги та методи оцінки ПЗ різного призначення, наведені в чинних стандартах. Практична значущість. Запропонований підхід оцінки ПЗ систем залізничного транспорту значно розширює вимоги стандарту ДСТУ 4178 та сприяє розробленню та втіленню нових, більш ефективних методів верифікації ПЗ.

 

Ключові слова


методи верифікації; доказ функційної безпеки; оцінка програмного забезпечення систем залізничного транспорту станційного рівня

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробування.

Оцінка програмного забезпечення систем залізничного транспорту станційного рівня на відповідність вимогам українських стандартів / О. В. Чумаченко, Є. А. Суліма, М. О. Корляков, О. В. Єчин. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті : тези ХІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 12-13 грудня 2018 р. Дніпро : ДНУЗТ, 2018.

ДСТУ IEC 60880-2010. Атомні електростанції. Системи контролю і управління, важливі для безпеки. Програмне забезпечення комп’ютерних систем, виконуючих функції категорії А.

ДСТУ IEC 60987-2010. Атомні електростанції. Системи контролю і управління, важливі для безпеки. Вимоги до розробки апаратного забезпечення комп’ютеризованих систем.

ДСТУ IEC 62138-2008. Атомні електростанції. Системи контролю і управління, важливі для безпеки. Програмне забезпечення комп’ютерних систем, виконуючих функції категорій В і С.

СОУ НАЕК 100:2016. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки Атомних станцій. Загальні технічні вимоги.

EN 50128. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems. (Залізничні застосування – ПЗ для залізничних систем управління і захисту).

EN 50129. Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling (Залізничні застосування – Електронні залізничні системи управління і захисту, пов’язані з безпекою).

IEC 61508-1-2010. Function safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems – Part 1: General requirements (Функціональна безпека систем електричних, електронних, програмованих електронних, пов’язаних з безпекою. Загальні вимоги).

IEC 61508-2-2010. Function safety of electrical/electronic/programmable electronic electronic safety related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety related systems (Функціональна безпека систем електричних, електронних, програмованих електронних, пов’язаних з безпекою. Вимоги до систем).

IEC 61508-3-2010. Function safety of electrical/electronic/programmable electronic electronic safety related systems – Part 3: Software requirements (Функціональна безпека систем електричних, електронних, програмованих електроннех, пов’язаних з безпекою. Вимоги до програмного забезпечення).

IEC 61508-7-2010. Function safety of

electrical/electronic/programmable electronic safety related systems – Part 7: Overview of techniques and measures (Функціональна безпека систем електричних, електронних, програмованих електронних, пов’язаних з безпекою. Методи і засоби).

Söylemez M. T., Durmuş M. S., Yıldırım U., Türk S. & Sonat A. The application of automation theory to railway signalization systems: The case of Turkish National Railway Signalization Project, Proc. 18th IFAC World Congress, pp. 10752-10757, 2011, doi:10.3182/20110828-6-IT-1002.0375.

Chen X., Wang D., Huang H. & Wang Z., Verification and Validation in Railway Signalling Engineering—An Application of Enterprise Systems Techniques. Enterprise Information Systems 8 (4): 490–511, 2014, doi:10.1080/17517575.2013.835071.

СТП 0.41.076-2008. Аналіз та оцінка безпеки. Порядок використання розрахункових кодів для обґрунтування безпеки ядерних енергетичних установок. Методичні вказівки.