Обґрунтування критерію ефективності експлуатації локомотивів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i4.217755

Ключові слова:

показники надійності і ефективності, технічне обслуговування (ТО), поточний ремонт (ПР), критерій приведеної ефективності, тяговий рухомий склад (ТРС)

Анотація

Навіть при існуванні тієї кількості показників, які є і характеризують ефективність і надійність локомотивів, все одно вони не дають повного розуміння ситуації про стан локомотива. Це може призвести до нечіткого уявлення про характер зміни ефективності роботи локомотивів під час експлуатації і навіть помилково вважати достатнім рівень надійності роботи обладнання локомотива. У статті проаналізовано застосування нормативних комплексних показників надійності локомотивів для різних стратегій системи їх утримання, показана необхідність удосконалення оцінки ефективності системи ТО, ПР і доцільність оцінювати ефективність експлуатації локомотивів за критерієм приведеної ефективності.

Біографії авторів

О. С. КРАШЕНІНІН, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу»

С. С. ЯКОВЛЕВ, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу»

В. І. ЗАДЕСЕНЕЦЬ, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу»

Посилання

Толок А. О., Крюковська О. А. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. 2011. 215 с.

Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: Монография / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин, А. П. Фалендыш. Луганск: Ноулидж, 2011. 174 с.

Козлов В. А., Ушаков И. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. Москва: «Советское радио», 1975. 472 с.

Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. Санкт-Петербург: БХВ – Петербург, 2006. 560 с.

Совершенствование системы и методов технического обслужив. и ремонта тепловозов. Труды ВНИИЖТ, 1981. Вып. 637. 120 с.

Дацун Ю. Н. Выбор стратегии технического обслуживания и ремонта локомотивов на основе методов нечеткой логики. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 1. С. 77-80.

Industrial and Engineering Chemistry ResearchVolume 50, Issue 18, 21 September 2011. P. 10630-10642. Multicriteria optimization model for supply process problem under provision and demand uncertainty(Article) Rodriguez, M.A.Email Author, Vecchietti, A.

Omega (United Kingdom) Vol. 57. December 01, 2015, P. 217-229. Improving the management of spare parts stocks in the repair shop (article). Dekker, R.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21