Аналіз методів прогнозування технічного стану інформаційно-керуючих систем

Автор(и)

  • В. І. МОЙСЕЄНКО Український державний університет залізничного транспорту http://orcid.org/0000-0003-1377-8703
  • Г. Х. МІКІЄВА Український державний університет залізничного транспорту http://orcid.org/0000-0002-4313-1583
  • С. К. БАБКІН Український державний університет залізничного транспорту

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i4.218252

Ключові слова:

аналіз, методи прогнозування, технічний стан, інформаційно-керуючі системи, залізнична автоматика

Анотація

У статті наведено результати аналізу і теоретичного узагальнення наукових праць, у яких розглядаються проблеми визначення стану та ресурсу технічних засобів інформаційно-керуючих систем у промисловості. Зважаючи на специфіку побудови та функціонування систем залізничної автоматики, розроблено підхід до синтезу комплексного оцінювання, заснований на формуванні інтегрального показника, на підставі даних про функціонування окремих компонентів.

 

Біографії авторів

В. І. МОЙСЕЄНКО, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

Г. Х. МІКІЄВА, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри СКС

С. К. БАБКІН, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри СКС

Посилання

Методичні вказівки з оцінки стану систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) і їх елементів на залізницях України. Київ, 2002. С. 5–12.

Пігуль Н. Г, Пігуль Є. І. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. 2018. Вип. 15. С. 444–448.

Філіпова К. В. Методи прогнозування інноваційного розвитку підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. С. 610-613.

Кравченко Т. В. Методи прогнозування регіонального економічного розвитку». Тернопіль: Вид.-поліграф. центр Терноп. нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2013. С. 88–92.

Гриньків А. В. Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів. Зб. наук. праць Кіровоградського нац. техн. ун-ту. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2016. С. 27–31.

Гончарова Л.Л. Комп’ютерні методи організації мікропроцесорних систем контролю і прогнозу залишкового ресурсу енергетичних об’єктів. Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць. Київ: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України, 2009. Вип. 53. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/29651/13-Goncharova.pdf?sequence=1.

Мнацаканян М. С. Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища: автореф. дис… канд. техн. наук. 05.13.06 – Інформаційні технології. Київ, 2019. 20 с.

Мойсеєнко В. І., Лазарєв О. В. Удосконалення методу визначення стану та ресурсу пристроїв залізничної автоматики: Зб. наук. праць ДонІЗТ. 2010. № 21. С. 63–70.

Stanley P. ed. ETCS for Engineers. Germany: Eurailpress, first ed., 2011. ISBN 978-3-7771-0416-4.

Carpinelli V., Missoumi A., Brutin E., Filippini C. ERTMS Atlas 2012. International Union of Railways (UIC), third ed., 2012. ISBN 978-2-7461- 2078-5.

European Railway Agency (ERA), ERA Program for the evolution of the radio communication system for railways. May 2014. URL: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/ERA-Programfor-the-evolution-of-the-radio-communicationsystem-for-railways.aspx.

Liem M., Mendiratta V. B. Mission Critical Communication Networks for Railways. Bell Labs Technical Journal. 2011. Vol. 13(3). P. 29–46.

Systems Engineering Framework for Railway Control and Safety Systems. IRSE News. 2016. Issue 218. P. 2–7.

Kanso K., Moller F. & Setzer A. Automated Verification of Signalling Principles in Railway. Interlocking systems. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2009. P. 20–27.

Durand J., Romei S. An Innovative European Rail Industry Safety Management System. Reliability and Maintainability Symposium. 2007. P. 349–345.

Berger M., Smith J. Berger, Middelraad P., Smith A. J. EURIS, european railway interlocking specification. IRSE proceedings. UIC, Commission. 1992. P. 70–82.

Мойсеєнко В. І. Локалізація небезпечних подій процесу використання засобів залізничного транспорту. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2010. Вип. 114. С. 22–24.

Moiseenko V., Kameniev O., Butenko V., Gaievskyi V. Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149.

P. 185–194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21