Оперативна ідентифікація та локалізація небезпек у процесі технічної експлуатації цифрових систем керування рухом поїздів на основі концепції ризик-менеджменту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i4.219535

Ключові слова:

інформаційно-керуючі системи залізничної автоматики, концепція ризик-менеджменту, метод структурної схеми надійності, марківський аналіз

Анотація

У статті розглядаються проблеми можливості використання та адаптації концепції ризик-менеджменту для удосконалення технічної експлуатації залізничної автоматики, а саме застосування методів аналізу надійності – методу структурної схеми надійності та марківського аналізу.

Визначено, що для реалізації надання можливості системам ІКС ЗА  коригувати свою роботу у випадках неякісного технічного обслуговування (ТО) або непідтвердження виконання регламентних дій найбільш доцільним є застосування математичного апарату ланцюгів Маркова та/або мережі Петрі.

Відповідно до цього способу подання зміни станів системи застосовують методологію аналізу простору станів, що є ефективним при дослідженні надійності систем з резервуванням або систем, відмова яких залежить від послідовних подій, або систем зі складними чи багаторівневими стратегіями технічного обслуговування.

Визначено, що більшість елементарних схем, за якими побудовано ІКС ЗА, як і більшість процедур їх роботи, можна подати у вигляді двох елементів, а працездатність системи або окремих її елементів (програмовані логічні контролери (ПЛК), об’єктні контролери, модулі введення/виведення, канали зв’язку та ін.) залежить від їх стану: працездатного або непрацездатного.

При застосуванні марківського аналізу  отримано можливість визначити інтенсивності небезпечних відмов не тільки для цифрової системи керування рухом поїздів у цілому, її окремих вузлів, а і для схем керування елементами топологічного розвитку станції (стрілок, світлофорів, рейкових кіл або системи підрахунку осей та ін.), що безпосередньо беруть участь у формуванні та реалізації станційних маршрутів.

 

Біографії авторів

В. І. МОЙСЕЄНКО, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

В. В. ГАЄВСЬКИЙ, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач кафедри СКС

Посилання

Хенли Э. Д., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска: пер. с англ. В. С. Сыромятова, Г. С. Деминой; под общ. ред. В. С. Сыромятова. Москва: Машиностроение, 1984. 528 с.

Стандарт EN 50126 CENELEC Спецификация и доказательство надежности, эксплуатационной готовности, ремонтнопригодности и безопасности (RAMS) для использования на железных дорогах, 1999. 73 с.

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT)] ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Risk management — Risk assessment techniques (Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику). URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/ files/dstu%2031010.pdf.

Березуцький В. В., Адаменко М. І. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посіб. для студ. за напрямком підготовки 6.170202 «Цивільна безпека». Харків: ФОП Панов А. М., 2016. 385 с.

Korzeniowski F. Leszek. Securitologia. Nauka o bezpieczenstwie czlowieka i organizcji spolecznych: monografia naukowa. EAS, Krakow, 2008. 311 str.

Hofreiter Ladislav, Simko Juraj. Zdroje a oblasti konfliktov sucasneho sveta. Akademia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika, Liptovsky Mikulas, 2007. 95 str.

Запорожець О. І. Щодо проекту концепції управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – Київ: Самміт–Книга, 2007. С. 10–12.

Медушевський С. Розробка уніфікованої методики оцінки ризиків у процесі валідації автоматизованих інформаційних систем. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів: ЧНТУ, 2018. № 2 (12). C. 151–158.

Ткаченко І. О. Ризики у транспортних процесах: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 114 с.

IEC 61078 Analysis Techniques for System Reliability. Reliability Block Diagram and Boolean Methods. Edition3.0 2016-08: INTERNATIONAL STANDARD. IEC Central Office Geneva Switzerland. 2016 116 p. URL: https://ru.scribd.com/document/102115571/As-IEC-61078-2008-Analysis-Techniques-for-System-Reliability-Reliability-Block-Diagram-and-Boolean-Methods.

IEC 61165-2008 Application of Markov Techniques: INTERNATIONAL STANDARD. IEC Central Office Geneva. Switzerland. 2016. 27 p. URL: https://ru.scribd.com/document/102115630/As-IEC-61165-2008-Application-of-Markov-Techniques.

ДСТУ ISO/IEC 15909-2:2016. Інженерія програмних засобів і систем. Високорівневі мережі Петрі. Част. 2. Формат передавання (ISO/IEC 15909-2:2011, IDT) // ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=67174.

ДСТУ ISO/IEC 15909-1:2016. Инженерия программных средств и систем. Высокоуровневые сети Петри. Част. 1. Концепции, определения понятий и графические обозначения. Изменение 1. Симметричные сети (ISO/IEC 15909-1:2004/Amd 1:2010, IDT) // ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»). URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/ doc-page?id_doc=79805.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2011 році / О. Мусієнко, О. Ходаковський, С. Ребриков, В. Крот // Державна адміністрація залізничного транспорту України. Київ: Головне Управління Безпеки руху і екології, 2012. 94 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21