Підходи до формування ризик-орієнтованої технології роботи станції Харків-Сортувальний в умовах обробки вагонів з небезпечними вантажами

Автор(и)

  • Т.В. БУТЬКО Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1082-599X
  • О.А. КОСТЮК Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229009

Ключові слова:

вагони з небезпечними вантажами, сортувальна станція, оперативне управління, автоматизація, оптимізація, технологія інтелектуального управління

Анотація

У задачах планування оперативної роботи сортувальної станції (СС), в умовах проведення технологічних операцій, що містять вагони з небезпечними вантажами (НВ), потрібно вирішувати питання з удосконалення роботи СС, які забезпечать як скорочення експлуатаційних витрат, так і зменшення можливих ризиків. Результатом вирішення таких управлінських задач може стати формалізація роботи СС з метою подальшої автоматизації процесу прийняття рішень на основі інтелектуального управління. Для вирішення такого типу завдань було проаналізовано технологію роботи станції Харків–Сортувальний (Х-С), проведено статистичні дослідження щодо кількості вагонів з НВ та часу їх перебування на станції і сформовано підходи до розроблення моделі оцінювання ризику оперативного планування.

Біографії авторів

Т.В. БУТЬКО , Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, завідувач кафедри

О.А. КОСТЮК, Український державний університет залізничного транспорту

 магістрант

Посилання

Butko T., Prokhorov V., Chekhunov D. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing algorithms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 85(3Ptl). P. 55-61 (індексується у базі Scopus).

Бутько Т. В., Прохоров В. М., Чехунов Д. М. Формалізація технології переробки вагонопотоків із небезпечними вантажами на сортувальній станції на основі експозиції ризику. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. № 2. С. 18-22.

Бутько Т. В., Прохоров В. М., Чехунов Д. М. Інтелектуальне управління сортувальними станціями при перевезеннях небезпечних вантажів на основі багатоцільової оптимізації. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2018. № 5(77). С. 41-52.

Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (2017). Update :11.12.2017. URL: https://otif.fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-oods/RID_2017_E.pdf (access date 07.11.2018).

Аналіз стану безпеки руху поїздів у комерційному господарстві залізниць за 2017 рік. Заходи, спрямовані на покращення стану безпеки руху: Внутрішній документ ПАТ «Укрзалізниця». Сектор аналітики комерційної діяльності та безпеки руху, 2018. 16 с.

Anderson R. T., Barkan C.P.L. Railroad accident rates for use in transportation risk analysis. Transportation Reseach Record. 2004. № 1863. P. 88-98.

Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із застосуванням сучасних математичних апаратів / Т. В. Бутько, В. М. Прохоров, Д. М. Чехунов, С. А. Гуровий. Матеріали 80-ї міжнародної науково-технічної конференції (14-16 травня 2018 р., м. Харків). Частина 1. УкрДУЗТ. 2018. С. 165-166.

Чехунов Д. М. Організація вантажопотоків із небезпечними вантажами на основі оптимізації плану формування поїздів. Матеріали 31-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (24-26 жовтня 2018 р., м. Харків). ІКСТ (додаток). 2018. №4. С. 33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07