Підходи до удосконалення контейнерних інтермодальних перевезень в умовах впровадження приватної локомотивної тяги

Автор(и)

  • Т.В. Бутько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1082-599X
  • С.В. Харланова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5489-9400
  • В.А. Шахраюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229018

Ключові слова:

контейнери, інтермодальні перевезення, залізниця, порт, приватна локомотивна тяга

Анотація

Перспективність збільшення контейнерних перевезень є одним з найважливіших напрямків розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами-партнерами. Для забезпечення таких великих обсягів перевезень контейнерів залізнична галузь має реформуватись дуже швидко та оперативно реагувати на запити вантажовласників. Для визначення наявної ситуації у сфері вантажних контейнерних перевезень виконано аналіз статистичних даних за попередні періоди.

Експериментальні дослідження в межах України довели, що найбільші простої контейнерів спостерігаються на «першій милі» і на «останній милі». В статті запропоновано підхід, що дає змогу порівняти питомі експлуатаційні витрати на один контейнер в умовах перевезень «за готовністю», який на сьогодні діє на АТ «Укрзалізниця», і «за часом» при наданні «жорсткої нитки» графіка руху поїздів.

Проведений порівняльний аналіз питомих експлуатаційних витрат на запропонованому маршруті доводить доцільність використання приватної локомотивної тяги, що є особливо актуальним в умовах старіння і дефіциту тягового рухомого складу та розвитку економічних зв’язків між країнами

Біографії авторів

Т.В. Бутько, Український державний університет залізничного транспорту

д. т. н., професор, завідувач кафедри

С.В. Харланова, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

В.А. Шахраюк, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Butko T., Prokhorov V., Kolisnyk A., Parkhomenko L. Devising an automated technology to organize the railroad transportation of containers for intermodal deliveries based on the theory of point Eastern-European journal of enterprise technologies. 2020. Vol. 1, № 3 (103). P. 6–12. DOI: 10.15587/1729- 4061.2019.156098 (видання індексується в базі Scopus).

Бутько Т. В., Колісник А. В., Пархоменко Л. О. Удосконалення організації взаємодії залізничних вузлів та портів при контейнерних перевезеннях. Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 1-ї міжнародної науково-технічної конференції (Трускавець – Харків, 24 – 30 січня 2020 р.) Харків: УкрДУЗТ, 2020. С. 13.

Алексійчук Н. М. Удосконалення технологічного забезпечення контейнерних перевезень з використанням резервів провізних спроможностей залізничного транспорту: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.01. Київ. 2013. 24 с.

Колісник А. В. Формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків: автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.10.20. Харків. 2020. 195 с.

Freight transported in containers - statistics on unitization. URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transported_in_containers_-_statistics_on_unitisation (дата звернення 25.01.2021)

Названы топ-10 самых загруженных контейнерных поездов в Украине в 2019 году (инфографика). URL: https://cfts.org.ua/news/2020/02/26/nazvany_

top_10_samykh_zagruzhennykh_konteynernykh_poezdov_v_ukraine_v_2019_godu_

infografika_57516 (дата звернення 20.01.2021).

Vectron (locomotive): From Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Vectron_(locomotive) (дата звернення: 01.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07