Ефективність сепарабельного програмування в задачах оптимізації інформаційно-вимірювальних систем

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229056

Ключові слова:

оптимізація інформаційно-вимірювальних систем, класифікація систем за якістю

Анотація

Відомо, що інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) будь-якого призначення існують на множинах структур, сигналів і технічних параметрів, які потрібно отримати за єдиними тактико-технічними вимогами. Але спроби створити узагальнювальні методи розрахунку та оптимізації систем [10] стикаються з комплексом невирішених проблем, з некоректністю функціонала правдоподібності (ФП), невизначеністю теорії вимірів, нечіткістю множини вартості та ін. [1 – 9].

Не підтримують згаданий ФП такі факти [2, 3]: 1) спостережні вимірювачі взагалі необов’язково використовують автокореляційну функцію сигналу; 2) цифрові вимірювачі також працюють за іншими принципами; 3) багатошкальні вимірювачі взагалі не вкладаються у ці теорії; 4) підвищення точності вимірів затримки сигналу, напевне, залежить від ширини спектра, але це випливає не з цієї теорії потенціальної точності, а з факту підвищення крутизни фронтів сигналу на виході приймача.

Також показано шлях виходу з цієї ситуації і роль узагальненого підходу до задач оптимізації ІВС з послідовним з’ясуванням факторів: 1) що таке радіовимірювання; 2) як за функцією обміну визначати показники якості ІВС; 3) які шляхи розвитку теорії вимірювання та основ оптимізації ІВС; 4) визначення найкращого методу їх оптимізації.

Біографії авторів

Г.В. Альошин, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри транспортного зв’язку

С.В. Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, ректор

С. І. Приходько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортного зв'язку

Посилання

Альошин Г. В. Ефективність інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем: підручник. Харків: ХУПС, 2005. 294 с.

Алешин Г. В., Богданов Ю. А. Эффективность сложных радиотехнических систем: монография. Киев: Наукова думка, 2008. 288 с.

Альошин Г. В. Оцінка якості інформаційно-вимірювальних систем. Харків: УкрДАЗТ. 2009. 300 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Основи систем автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 64 с.

Основи наукових досліджень/ Г. В. Альошин, С. В. Лістровий, С. В. Панченко, С. І. Приходько. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 340 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Проблеми теорії телекомунікаційних систем та мереж. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 296 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Радіоавтоматика в системах зв’язку. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 146 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Оптимізація цифрових систем передачі: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 151 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Інноваційні ідеї цифровізації в радіоелектроніці. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 151с.

Гуткин Л. С. Оптимизация радиоэлектронных устройств по совокупности показателей качества. Москва: Сов. радио, 1974. 368 с.

Вудворд Ф. М. Теория вероятности и теория информации с применением в радиолокации. Москва: Сов. радио, 1966

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07