Оптимальне приймання інформаційних сигналів в умовах дії п’ятикомпонентної завади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229062

Ключові слова:

тональне рейкове коло, інформаційний сигнал, структурно-детермінована завада, взаємна кореляція

Анотація

Тональні рейкові кола (ТРК) є важливим засобом підтримки безпеки залізничного руху. В складній електромагнітній обстановці інформаційні сигнали ТРК зазнають сильних спотворень від завад різного типу та походження. Це знижує безпеку руху. Розглянуто випадок, коли інформаційний сигнал спостерігають на фоні суми імпульсної завади, завади від тягового перетворювача локомотива, завади від тягового струму та лінії електропередач промислової частоти, завади від суміжного ТРК та широкосмугового гаусівського шуму. Визначено критерій оптимальності завадостійкого приймання інформаційного сигналу. Сформовано цільову функцію відповідно до цього критерію. Вигляд сформованої цільової функції оптимізовано шляхом виключення з неї доданків, які відповідають слабким кореляційним зв’язком як між інформаційним сигналом і завадами, так і завад між собою. В результаті отримано базову обчислювальну структуру, яка має забезпечити завадостійке приймання шляхом сумісної оцінки параметрів інформаційного сигналу та структурно-детермінованих завад

Біографії авторів

О.М. Ананьєва, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор

М.М. Бабаєв, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, завідувач кафедри, кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

М.Г. Давиденко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

В.В. Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

Посилання

Development of a device for the optimal reception of signals against the background of an additive three-component interference / O. Ananieva, M. Babaiev, V. Blyndiuk, M. Davidenko. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 9 (98). P. 6 – 13. doi:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.159310.

Djukanovic S., Popovic V. A Parametric Method for Multicomponent Interference Suppression in Noise Radars. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 2012. Vol. 48, Issue 3. P. 2730–2738. doi: https://doi.org/ 10.1109/ taes.2012.6237624.

An Error-Minimizing Framework for Localizing Jammers in Wireless Networks / Z. Liu, H. Liu, W. Xu, Y. Chen. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. 2014. Vol. 25, Issue 2. P. 508–517. doi:https://doi.org/ 10.1109/tpds.2013.33.

Yoshizava S., Tanimoto H., Saito T. Data Selective Rake Reception for Underwater Acoustic [Electronic resource]. Journal of Electrical and Computer Engineering. 2017. Vol. 2017. P. 1-9. / doi: https://doi.org/10.1155/2017/5793507.

Математична модель суміші сигналу та багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв тональних рейкових кіл / О. М. Ананьєва, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, М. Г. Давиденко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2020. № 2. С. 3-7. doi: 10.18664/ikszt.v25i2.206825.

Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Москва : Радио и связь, 1989. 656 с.

Сиберт У. М. Цепи, сигналы, системы. Ч. 2. Москва : Мир, 1988. 360 с.

Кулик П. Д., Ивакин В. С., Удовиков А. А. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. 288 с.

Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл / С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. Г. Давиденко, М. М. Бабаєв. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. № 3. С. 3-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07