Методологічний підхід до формалізації процесу функціонування динамічних мультимодальних транспортних систем

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i1.229070

Ключові слова:

мультимодальна транспортна система, системний аналіз, контейнерні перевезення

Анотація

У статті наведено результати аналізу і теоретичного узагальнення підходів до формалізації процесу функціонування динамічних мультимодальних транспортних систем за участю залізничного транспорту. Зважаючи на специфіку функціонування та управління мультимодальними транспортними системами, запропоновано підхід до комплексної оцінки загальносистемного ефекту від діяльності транспортних підприємств при мультимодальних перевезеннях на основі побудови математичних моделей кожної з підсистем мультимодальної транспортної системи. Покращення процесів управління вантажо- та контейнеропотоками передбачено за рахунок упровадження відповідних систем підтримки прийняття рішень на базі інтелектуальних технологій.

Біографії авторів

Д.В. Ломотько, Український державний університет залізничного транспорту

д. т. н., професор

Г.О. Примаченко, Український державний університет залізничного транспорту

к. т. н., доцент

Посилання

Стратегія акціонерного товариства «Українська залізниця» на 2019 – 2023 роки. URL: https://bit.ly/3kiKGgL.

Проект Закону про мультимодальні перевезення № 4258 від 23.10.2020 р. URL:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70239.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Бочаров А. Системный подход и системное мышление. URL: https://youtu.be/zsJ3SKFDU2M.

Михненко П. А. Университет СИНЕРГИЯ. URL: https://youtu.be/fzSQFvq-kgU.

Butko T. Devising an automated technology to organize the railroad transportation of containers for intermodal deliveries based on the theory of point processes / Butko T., Prokhorov V., Koiisnyk A., Parkhomenko L. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kh., 2020, 1(3 - 103).

P. 6 – 12.

Lavrukhin O., Zapara V., Zapara Y., Shapatina O., Bogomazova G. Investigation into the bimodal transportation process by modelling rail module states. Transport Problems. 2017. Vol. 12. Issue 2. P. 99 – 112.

Волинець Л. М. Науково-методичні підходи до збалансування показників сталого розвитку мультимодальних перевезень вантажів у міжнародному сполученні. Економіка транспортного комплексу. 2018. Вип. 32. С. 137 – 151. – DOI:10.30977/ЕТК.2225-2304.2018.32.0.137.

Підлісний П., Брайковська А. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг. Економіст. 2011. № 10. С. 64 – 67.

Волинець Л. М. Формування стратегії управління ризиками на транспортних підприємствах. Вісник [Національного транспортного університету]. Київ: НТУ, 2012. Вип. 26. С. 78 – 84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07