Дослідження прямого пуску тягового асинхронного електродвигуна за допомогою імітаційної моделі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i3.240446

Ключові слова:

електровоз, асинхронний електродвигун, прямий пуск, математична модель, двофазна схема заміщення

Анотація

У статті розглянуто роботу тягового асинхронного двигуна (АД) електровоза ДС3 на основі його імітаційної моделі. Імітаційна модель створена на основі системи рівнянь у двофазній нерухомій системі координат α, β. Досліджено прямий пуск при симетричному режимі живлення та отримано характеристики швидкості обертання, електромагнітного моменту та трифазного струму в часі

Біографії авторів

В.В. Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

О.Г. Туренко , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины: в 2 ч.: учебн. для электротехн. спец. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 1987. Ч. 2. 335 с.

Бєлікова Л. Я., Шевченко В. П. Електричні машини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Одеса: Наука і техніка, 2012. 480 с.

Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: монография / А. П. Черный,

А. И. Гладырь, Ю. Г. Осадчук, И. Р. Курбанов,

А. Н. Вошун. Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2006. 280 с.

Математичне моделювання пускових режимів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором / В. С. Маляр, О. Є Гамола, В. С. Мадай, І. І. Васильчишин (2021). URL: doi: 10.20998/2074-272X.2021.2.02.

Abhishek Garg, Arun Singh Tomar. Starting time calculation for induction motor. International Journal of Engineering Research and Applications, May 2015, vol. 5, iss. 5, pp. 56–60.

Афлятунов И. Ф. Асинхронный электропривод с конденсаторным пуско-регулирующим устройством: дис. канд. техн. наук: 05.09.03. Ульяновск: УлГТУ, 2016. 150 с.

Вишневский Л. В., Муха Н. И., Павленко С. С. Пуск асинхронных электродвигателей с компенсацией реактивной мощности: монография. Одесса: НУ «ОМА», 2016. 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24