Обґрунтування стратегії організації технічного обслуговування, поточного ремонту швидкісного рухомого складу в умовах України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i3.240449

Ключові слова:

швидкісний рухомий склад, стратегія технічного обслуговування (ТО), поточного ремонту (ПР)

Анотація

Експлуатація закордонного швидкісного рухомого складу (ШРС), у тому числі електропоїздів, для організації швидкісних залізничних пасажирських перевезень потребує обґрунтування стратегії їх утримання.

У статті розглядаються питання оцінки чинників, які впливають на обсяг витрат, пов’язаних з утриманням ШРС, техніко-економічної оцінки цих витрат для трьох можливих стратегій організації їх утримання. На основі такого підходу сформована графічна залежність добутків і витрат на організацію утримання цього РС з урахуванням запровадження відповідних стратегій

Біографії авторів

О.С. Крашенінін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор

С.С. Яковлев, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

О.О. Шапатіна, Український державний університет залізничного транспорту

Український  державний  університет  залізничного транспорту

Посилання

Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005–2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 979-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/979-2004-%D1%80

Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И. П. Киселёв и др.; под ред. И. П. Киселёва. Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 428 с.

Теорія та конструкція рухомого складу високошвидкісного транспорту : підручник /

С. В. Панченко, О. Б. Бабанін, А. О. Каграманян, Ю. М. Дацун. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 362 с.

Яковлев С. С. Забезпечення технологічної надійності роботи підрозділів ремонтного господарства локомотивного депо. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДУЗТ, 2019. № 4. С. 27–39.

Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами / О. С. Крашенінін, С. С. Яковлев, О. О. Шапатіна, О. О. Турубара. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДУЗТ, 2018. № 5.

С. 10–22.

Крашенінін О. С., Пономаренко О. В., Яковлев С. С. Забезпечення ремонтного господарства депо оптимальним розміром запасів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2017. № 3. С. 95–100.

Крашенінін О. С., Яковлев С. С. Oцінка конкурентоспроможності швидкісного рухомого складу українського виробництва. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. Харків, 2017. № 174. С. 96–105.

Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: монографія / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин и др. Луганск: «Ноулидж», 2011. 174 с.

Оцінка показників ТО при подовженні терміну експлуатації ТРС по наробці / Е. Д. Тартаковський, О. В. Устенко, О. С. Крашенінін та ін. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2012. Вип. 132. С. 5–11.

Четвергов В. А., Киселёв В. И., Данковцев В. Т. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Москва: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2007. 558 с.

Tartakovsky E., Ustenko О., Puzyr V., Datsun Y. System approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. Studies in Systems Decision and Control. Ukrainian state university of railway transport. 2017. № 87. P. 217–236.

V. Puzyr, Y. Datsun, O. Obozny. Design of algorithm for identification of locomotive electrical machine unit during repair. International Journal of Engineering & Technolog. Vol 7, No 4.3 (2018): Special Issue 3,

Р. 157–161. URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19727/9154

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24