Складові інформаційної моделі перевізного процесу вантажних перевезень залізничного транспорту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i3.240455

Ключові слова:

технологічні процеси залізниці, інформаційні автоматизовані системи, вантажні перевезення, моделі перевізного процесу, АСК ВП УЗ-Є

Анотація

У статті наведено результати аналізу і теоретичного узагальнення наукових праць, у яких розглядаються проблеми функціонуючої автоматизованої системи залізниці. Розглянуто множину моделей перевізного процесу (інформаційних образів об’єктів управління), яка складає логічну базу даних, що забезпечує єдність інформаційного середовища автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці (АСК ВП УЗ-Є). Нормативно-технологічні документи суттєво відрізняються від реальних ситуацій та експлуатаційних умов. Приймати рішення диспетчерський апарат часто вимушений у неочікуваних ситуаціях і в умовах невизначеності. Завдання розвитку ІТ простору залізниці полягає у розробленні та впровадженні технологій управління оперативною роботою, створенні систем підтримки прийняття диспетчерським апаратом рішення щодо управління технологічними процесами.

Біографії авторів

Г.І. Кириченко, Державний університет інфраструктури та технологій

к. т. н., доцент

Ю.А. Бердниченко, Державний університет інфраструктури та технологій

к. і. н., доцент

Посилання

Науменко П. П., Миненко В. Д., Землянов В. Б. АСК ВП УЗ як основа інтеграції автоматизованих систем управління вантажними перевезеннями залізничного транспорту України. URL: stp.diit.edu.ua/article/download/17551/15290

Башлаев В. К., Цейтлин С. Ю., Великодный В. В. О создании сетевой автоматизированной системы управления грузовыми перевозками Украины. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 2007. Вип. 17. С. 18–21.

Цейтлин С. Ю., Коваленко Л. А., Николенко М. В. Создание электронного архива учётных и отчётных форм данных в АСК ВП УЗ-Е. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: тези IX міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2015. С. 41.

Цейтлін С. Ю., Подоляк С. В., Василишин І. Д. Передумови створення аналітичної системи. Створення централізованої бази даних фінансово-економічних систем. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: тези IX міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2015. С. 97.

Кириченко Г. І. Методика створення інтелектуальної автоматизованої системи управління доставкою вантажів на залізниці. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2017. № 2 (68). С. 46–56.

Кириченко Г. І. Методологія підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту шляхом вдосконалення науково-обґрунтованої стратегії управління технологічними процесами: автореф. дис. … д-ра техн. наук. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Київ, 2021. 40 с.

Вернигора Р. В., Ельникова Л. О. Перспективы создания интеллектуальной системы поддержки принятия оперативных решений по управлению работой поездных локомотивов на железнодорожном полигоне. Сучасні проблеми розвитку інтелектуальних систем транспорту: тези Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2014. С. 23.

Ломотько Д. В., Бутько Т. В. Методологія формування інтелектуальної транспортної системи на залізничному транспорті. Научные труды SWorld. Иваново, 2012. Т. 2, № 1. С. 45–46.

Кириченко Г. І., Габа В. В., Висоцька Г. С. Автоматизований облік часу затримки вагонів та вантажів на підходах до станцій призначення. Залізничний транспорт України. 2011. № 1.

С. 30–32.

Di Noia T., Di Sciascio E., Donini F. M. Semantic Matchmaking as Non-Monotonic Reasoning A. Description Logic Approach. Journal of Artificial Intelligence Research. 2007. No. 29. P. 269–307.

Fernandez-Loppez M., Gomez-Perez A., Juristo N. Methontology: From Ontological Art Towards Ontological Engineering. Proc. of the Spring Symposium on Ontological Engineering of AAAI. California: Stanford University, 1997. P. 33–40.

Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Семантичні технології: принципи та практики. Київ: АДЕФ-Украина, 2016. 308 с.

Witten I. H., Eibe F., Hall M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (3rd ed.). Burlington: Morgan Kaufmann, 2011. 664 р.

Погромська Г. С. Моделі даних. ER-діаграми. 2019. 33 с. URL: https://www.slideshare.net/pogromskaya/er-166809727

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24