Розробка процедури формування схеми маршрутів поїздів для автоматизованої системи управління швидкісними пасажирськими перевезеннями

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i3.240457

Ключові слова:

швидкісні пасажирські перевезення, схема маршрутів швидкісних поїздів, процедура оптимізації математичної моделі, генетичні алгоритми

Анотація

Конкурентоспроможність швидкісних пасажирських перевезень в Україні цілком залежить від швидкості впровадження компаніями-операторами логістичних принципів управління, які спираються на сучасні цифрові технології. Вирішення однієї з найважливіших тактичних задач управління швидкісними залізничними системами – задачі планування маршрутів швидкісних поїздів на полігоні, який являє собою розгалужену залізничну мережу, з метою максимізації пасажиропотоків і одночасної мінімізації експлуатаційних витрат, пов’язане зі значною обчислювальною складністю. Дослідження присвячено розробленню процедури оптимізації математичної моделі, яка становить собою цільову функцію, що відображає оптимізаційні критерії, та систему технологічних обмежень.

Сформована процедура базується на застосуванні сучасного евристичного методу оптимізації – методу генетичних алгоритмів, який є складовою частиною таких сучасних напрямів, як штучний інтелект та м’які обчислення. Застосування генетичних алгоритмів надало можливість вирішення складної задачі планування маршрутів швидкісних поїздів на залізничному полігоні, яку можна класифікувати як задачу комбінаторної оптимізації великої розмірності. Сформовану процедуру було реалізовано у вигляді програмного забезпечення у середовищі Matlab. Ефективність цієї процедури було перевірено в ході моделювання, в результаті якого було отримано оптимальну схему маршрутів швидкісних поїздів на залізничному полігоні

Біографії авторів

Л.О. Пархоменко, Український державний університет залізничного транспорту

 к. т. н.

В.М. Прохоров, Український державний університет залізничного транспорту

к. т. н.

Т.Ю. Калашнікова, Український державний університет залізничного транспорту

к. т. н.

А.О. Галуцька, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

І.І. Шешеня, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Yue, Y., Wang, S., Zhou, L., Tong, L., Saat, M. R. Optimizing train stopping patterns and schedules for high-speed passenger rail corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2016. № 63. P. 126–146.

Kim, H. Y., Wunneburger, D., Neuman, M., An, S. Y. Optimizing high-speed rail routes using a Spatial Decision Support System (SDSS): the Texas Urban Triangle (TUT) case. Journal of Transport Geography. 2014. № 34. Р. 194–201.

Wang, J., Zhou, L., Yue, Y., Tang, J., Bai, Z. Optimizing high-speed railroad timetable with passenger and station service demands: A case study in the Wuhan-Guangzhou corridor. Journal of advanced transportation. 2018. № 1. P. 1–18.

Kaspi M., Raviv T. Service-oriented line planning and timetabling for passenger trains. Transportation Science. 2013. № 47(3). P. 295–311.

V. Cacchiani, A. Caprara, P. Toth. A column generation approach to train timetabling on a corridor. A Quarterly Journal of Operations Research. 2008. № 6 (2). P. 125–142.

Розробка математичної моделі для оптимізації плану формування швидкісних пасажирських поїздів / В. М. Прохоров, Т. Ю. Калашнікова,

Т. О. Мураховський, Ю. О. Лотиш, В. В. Шабатура Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2019. № 5. С. 19–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24