Розроблення моделі своєчасного забезпечення станцій місцевої роботи порожніми вагонами на основі концепції Precision Scheduled Railroading

Автор(и)

  • Артем Олексійович Прокопов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-7324-4047
  • Віктор Миколайович Прохоров Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-8963-6467
  • Тетяна Юріївна Калашнікова Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-6563-5945

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i3.265541

Ключові слова:

розподіл порожніх вагонів, станції місцевої роботи, Precision Scheduled Railroading, генетичні алгоритми

Анотація

Можливість подальшого підвищення конкурентоспроможності системи вантажних залізничних
перевезень - це вирішальний фактор у жорсткій боротьбі на транспортному ринку. Успішна реалізація цієї
можливості передбачає задоволення підвищених вимог, які висувають вантажовласники, - у першу чергу це
оперативність доставки вантажів і пов'язана з цим тенденція до зменшення обсягів відправлень для скорочення
витрат на зберігання продукції і пришвидшення обігових коштів компаній. Такий підхід призводить до
зменшення чисельності вагонів в одній заявці при здійсненні подавань на вантажні фронти підприємств і
відповідно збільшення кількості заявок, проте збільшує навантаження на систему розподілу порожніх вагонів,
що й без того функціонує недостатньо ефективно. У дослідженні запропоновано шлях вирішення своєчасного
забезпечення станцій місцевої роботи порожніми вагонами за допомогою впровадження концепції залізниць, що
функціонують за точними оперативними планами (Precision Scheduled Railroading). Основними рисами цієї
концепції є планування перевезень на рівні вагона, постійне знаходження вагонів у русі, курсування вантажних
поїздів за жорсткими нитками графіка та зменшення кількості переформувань составів на сортувальних
станціях. Використання цієї концепції дозволить легко позбутися супутніх проблем, що заважають
ефективному вирішенню завданню розподілу порожніх вагонів, таких як недостатня пропускна спроможність
ліній при організації збірних і вивізних поїздів, складність прогнозування моменту настання доступності
порожнього вагона тощо. Завдяки застосуванню цієї концепції завдання побудови оперативного плану
забезпечення станцій місцевої роботи порожніми вагонами вдалося подати у вигляді оптимізаційної моделі
цілочисельного програмування. Також було розроблено процедуру оптимізації запропонованої моделі, що
використовує сучасний математичний апарат генетичних алгоритмів. Результати проведених розрахунків
доводять ефективність запропонованих підходів.

Біографії авторів

Артем Олексійович Прокопов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри управління експлуатаційною роботою

Віктор Миколайович Прохоров, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління експлуатаційною роботою

Тетяна Юріївна Калашнікова, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління експлуатаційною роботою

Посилання

Спеши грузить: сможет ли новая система

«Укрзализныци» решить проблему нехватки

вагонов: українська зернова асоціація. URL:

https://uga.ua/ru/news/speshi-gruzit-smozhet-linovaya-sistema-ukrzaliznytsi-reshit-problemunehvatki-vagonov/.

Beurrier A., Demota, Ph., Lévine P., Pomerol J.-Ch.

Empty freight railcar assignment by expert system.

Control, Computers, Communications in

Transportation: Selected Papers from the

IFAC/IFIP/IFORS Symposium, (19-21 September

, Paris, France), Artificial Intelligence in

Operational Research, 1990.

Shatokhin A., Bilenko G., Kuznetsova A., Kartsan I.

Optimization of Empty Wagon Flows in the Formation

of the Technical Work Plan for the Railway Network.

Transportation Research Procedia. 2022. № 61.

P. 361–365.

Upadhyay A., Bolia N. Combined empty and loaded

train scheduling for dedicated freight railway corridors.

Computers & Industrial Engineering. 2014. № 76.

P. 23–31.

Sherali H. D., Lunday B. J. Equitable apportionment

of railcars within a pooling agreement for shipping

automobiles. Transportation Research Part E:

Logistics and Transportation Review. 2011. 47(2).

P. 263–283.

Song D.-P., Earl C. F., Optimal empty vehicle

repositioning and fleet-sizing for two-depot service

systems. European Journal of Operational Research.

№ 185(2). P. 760–777.

Залізничні вагони – працюючі пенсіонери : стаття у

виданні «Урядовий кур’єр». URL:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaliznichni-vagonipracyuyuchi-pensioneri.

Рябушка Ю. А. Система організації вантажних

перевезень на основі тактичного планування.

Інформаційно-керуючі системи на залізничному

транспорті: тези доповіді, 24–26 жовтня 2018 р.,

Харків, Україна. 2018. №. 4 (додаток). С. 38.

Dick C. Tyler. Precision Scheduled Railroading and the

Need for Improved Estimates of Yard Capacity and

Performance Considering Traffic Complexity.

Transportation Research Record: Journal of the

Transportation Research Board. 2021. 2675(10).

Р. 411–424.

Prokopov A., Prokhorov V., Kalashnikova T.

Development of a model of support of local work due

to the timely provision of stations by empty railcars in

the conditions of implementation of the «Precision

Scheduled Railroading» concept. Multidisciplinary

academic research, innovation and results:

proceedings of the ХХII International Scientific and

Practical Conference, June 07–10, 2022 Prague, Czech

Republic: ISG, 2022. P. 677–679.

Prokopov A., Prokhorov V., Kalashnikova T.,

Golovko T., Bohomazova H. Constructing a model for

the automated operative planning of local operations at

railroad technical stations. Eastern-European Journal

of Enterprise Technologies, 2021. 3 (3 (111)).

Р. 32–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30