Математична модель процесу розповсюдження високочастотних сигналів у колах живлення тягових двигунів постійного струму

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Панченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7626-9933
  • Ольга Михайлівна Ананьєва Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6686-8249
  • Михайло Михайлович Бабаєв Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3553-8786
  • Михайло Георгійович Давиденко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7255-3059
  • Владислав Вадимович Панченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4822-7151

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i1.276286

Ключові слова:

двигун постійного струму, колектор, щітки, обмотка збудження, якір, диференціальне рівняння

Анотація

Тягові двигуни постійного струму широко застосовуються в галузі транспортної електротяги. Тому підтримка їх придатності до експлуатації є актуальною проблемою. Для спостереження за технічним станом двигуна можна безконтактно ввести в коло його живлення зондуючий високочастотний сигнал і спостерігати викликаний ним струм. Це потребує встановлення математичного зв’язку між величинами параметрів його кіл і величинами параметрів спостереженого струму. В роботі отримано диференціальне рівняння, що описує потрібний зв’язок.

Біографії авторів

Сергій Володимирович Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, ректор

Ольга Михайлівна Ананьєва, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, кафедра автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів

Михайло Михайлович Бабаєв, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, завідувач кафедри, кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Михайло Георгійович Давиденко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент, кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Владислав Вадимович Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент, кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Посилання

Концепція (прогнозна) роботи з парком

локомотивів АТ «Укрзалізниця» до 2033 року.

URL: https://www.railway.supply/wpcontent/uploads/2021/08/konczepcziya-2033.-yakukrzalizniczya-planu%D1%94-zabezpechuvati-sebelokomotivami.pdf

S. Nandi, H. A. Toliyat and X. Li. Condition

Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Motors—

A Review. IEEE Transactions on Energy Conversion.

Vol. 20, No. 4, pp. 719-729, Dec. 2005, doi:

1109/TEC.2005.847955.

Блиндюк В. С. Анализ методов и средств

диагностики технического состояния локомотивов.

Інформаційно-керуючі системи на залізничному

транспорті. 2000. № 2. С. 110-112.

Соболєв Ю. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С.,

Демченко О. Ф. Прогнозуючий контроль

параметрів тягових двигунів локомотивів. Ч. 1.

Методика прогнозуючого контролю. Міжвуз. зб.

наук. пр. Вип. 42. Харків: ХарДАЗТ, 2000. С. 5-15.

Соболєв Ю. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С.,

Давиденко М. Г. Електромагнітні методи контролю

якості комутації тягових двигунів локомотивів.

Міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 44. Харків: ХарДАЗТ,

С. 9-12.

Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Давиденко М. Г.,

Соболєв Ю. В. До оцінки ступеня іскріння на

колекторі тягових двигунів. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. 2001. № 5.

С. 78-80.

S. Munikoti, L. Das, B. Natarajan and B. Srinivasan.

Data-Driven Approaches for Diagnosis of Incipient

Faults in DC Motors. IEEE Transactions on Industrial

Informatics. Vol. 15, No. 9, pp. 5299-5308, Sept. 2019,

doi: 10.1109/TII.2019.2895132.

S Zhang, J., Zhan, W., & Ehsani, M. (2018). On-line

diagnosis of inter-turn short circuit fault for DC

brushed motor. ISA Transactions, 77, 179-187. doi:

https://doi.org/10.1016/j.isatra.2018.03.029

Winston, D. P., Saravanan, M. (2013). Single

Parameter Fault Identification Technique for DC Motor

through Wavelet Analysis and Fuzzy Logic. Journal of

Electrical Engineering and Technology, 8 (5), 1049–

doi: https://doi.org/10.5370/jeet.2013.8.5.1049

He, X., Ju, Y., Liu, Y., Zhang, B. (2017). Cloud-Based

Fault Tolerant Control for a DC Motor System. Journal

of Control Science and Engineering, 2017, 1–10. doi:

https://doi.org/10.1155/2017/5670849

Majdi, Hasan Shakir and Shijer, Sameera Sadey and

Hanfesh, Abduljabbar Owaid and Habeeb, Laith Jaafer

and Sabry, Ahmad H., Analysis of Fault Diagnosis of

DC Motors by Power Consumption Pattern

Recognition (October 31, 2021). European Journal of

Enterprise Technologies, 5(5 (113), 14–20, 2021.

doi:10.15587/1729-4061.2021.240262, Available at

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3961642

Теорія електричних і магнітних кіл /

С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. М. Бабаєв та ін.

Харків: УкрДУЗТ, 2020. 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27