Формалізація процедури надання альтернативного маршруту швидкісним пасажирським поїздам на основі ризик-менеджменту

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Бутько Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1082-599X
  • Лариса Олексіївна Пархоменко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1647-7746
  • Кирило Олександрович Тарасов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-5976-4169
  • Дмитро Андрійович Гайдук Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-7816-2216

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i1.276341

Ключові слова:

швидкісний рух, пасажирські перевезення, воєнний стан, ризик-менеджмент, альтернативні маршрути

Анотація

Незважаючи на значний вплив зовнішніх факторів на діяльність залізничного транспорту під час воєнного стану в Україні, він продовжує достатньо надійно функціонувати. Особливого значення набули пасажирські перевезення, адже в умовах бойових дій, що призводять до руйнування транспортної інфраструктури, залізниця прийняла на себе значне навантаження при організації евакуаційних маршрутів. Звідси і значна відповідальність усіх учасників перевізного процесу. Тому для підвищення надійності функціонування системи швидкісних залізничних пасажирських перевезень в умовах воєнного стану в Україні запропоновано процедуру надання альтернативного маршруту на напрямку перевезень швидкісним поїздам. Формалізацію цього процесу проведено з використанням технології ризик-менеджменту шляхом формування оптимізаційної математичної моделі за критерієм мінімального перевищення експлуатаційних витрат при перевезенні альтернативним маршрутом порівняно зі штатним графіковим перевезенням. Система обмежень у моделі відображує обмеження на технічні та технологічні параметри швидкісних поїздів і залізничної інфраструктури. Для формування множини альтернативних маршрутів на напрямку перевезень використано положення теорії графів. Топологію напрямку подано як зважений граф, де вершинами є залізничні станції, а ребрами – залізничні дільниці з вагою у вигляді кортежу (довжина дільниці, наявність електрифікації, пропускна спроможність). Множина альтернативних маршрутів формується на основі зваженої матриці суміжності графа. Сформовану процедуру знаходження оптимального альтернативного маршруту швидкісних пасажирських поїздів у вигляді програмного продукту запропоновано інтегрувати до системи АСК ПП УЗ на автоматизовані робочі місця (АРМ) оперативного персоналу у вигляді системи підтримки прийняття рішень (СППР).

Біографії авторів

Тетяна Василівна Бутько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою

Лариса Олексіївна Пархоменко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, кафедра управління експлуатаційною роботою

Кирило Олександрович Тарасов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант, кафедра транспортних систем та логістики

Дмитро Андрійович Гайдук, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Бутько Т. В., Прохоров В. М., Чехунов Д. М.

Формалізація технології переробки вагонопотоків

із небезпечними вантажами на сортувальній станції

на основі експозиції ризику. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. 2018. № 2. С.

–22.

Науково-методичні підходи до управління

транспортними ризиками в мультимодальних

вантажних перевезеннях / М. Б. Янчук, С. В. Пронь,

В. П. Федина, К. В. Чередніченко. Бізнес Інформ.

№ 2. С. 198–209.

Бутько Т. В., Примаченко Г. О., Тарасов К. О.

Удосконалення існуючих методів організації

пасажирських залізничних перевезень з

урахуванням можливих ризиків руйнування

залізничної інфраструктури. Інформаційно-керуючі

системи на залізничному транспорті. 2022. № 3. С.

-9.

Cloud Decision Support System for Risk Management

in Railway Transportation. Górka, W., Bagiński, J.,

Socha, M., Steclik, T., Leśniak, D., Wojtas, M.,

Flisiuk, B. and Michalak, M. In Proceedings of the

th International Conference on Software

Technologies (ICSOFT-2019). 2019. P. 475-482. DOI:

5220/0007837904750482.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27