Формування ланцюга постачання вантажів у контейнерах на основі «зеленої» логістики

Автор(и)

  • Микола Денисович Ломотько Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-0294-2686

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i1.276347

Ключові слова:

залізниця, автотранспорт, контейнер, «зелена» логістика, мультимодальне перевезення, вплив на довкілля, вуглецеве забруднення повітря

Анотація

Розглянуто перспективи формування ланцюга постачання вантажів у контейнерах на основі застосування концепції «зеленої» логістики при мультимодальних перевезеннях вантажів за участю залізничного транспорту. Встановлено, що мультимодальні технології порівняно з доставкою вантажу одним видом транспорту мають менший негативний вплив на довкілля та повітря. Доведено, що впровадження «зелених» мультимодальних технологій можливе за рахунок зменшення частки автомобільних перевезень на відстань 300 км і більше. Запропоновано спрямування економії від екологічних податків на інвестиції в логістичну інфраструктуру. За наведених умов запропоновано економікоматематичну модель двохетапної транспортної задачі цілочисельного програмування оптимізації розподілу контейнеропотоків між постачальниками та споживачами з урахуванням екологічного критерію. Встановлено, що розвиток мультимодальних перевезень в Україні потребує вирішення низки внутрішніх організаційно-правових питань, насамперед здійснення гармонізації національного транспортного законодавства з нормами ЄС.

Біографія автора

Микола Денисович Ломотько, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри залізничних станцій та вузлів

Посилання

Дьомін Ю. В. Залізнична техніка міжнародних

транспортних систем (вантажні перевезення):

монографія / Київ. ін-т залізнич. трансп. Київ :

Юнікон-Прес, 2001. 341 c.

Ломотько Д. В., Обухова А. Л., Сеніва І. В. Аналіз

перспективних напрямків використання

контейнерних та контрейлерних перевезень в

Україні. Залізничний транспорт України. 2015. №

С. 65-71.

Palanivelu P., Dhawan M. Green Logistics. White

Paper Tata Consulting Systems. TCS. URL:

https://www.academia.edu/28094615/Green_Logistics

_Whitepaper.

Перспективи «зеленої» логістики при використанні

контейнерних та контрейлерних перевезень в

Україні / Д. В. Ломотько, О. М. Огар, Д. С.

Козодой, М. Д. Ломотько. Залізничний транспорт

України. 2021. № 1. С. 11-21. DOI: 10.34029/2311-

-2021-138-1-11-22.

Міністерство захисту довкілля та природних

ресурсів України: Досвід країн центральної та

східної Європи. URL:

https://mepr.gov.ua/files/%D0%95%D0%BA%D0%B

E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%

D0%BE%D0%BA.pdf.

Стратегія акціонерного товариства «Українська

залізниця» на 2019-2023 роки: затв.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12

червня 2019 р. № 591-р. Урядовий портал. 64 с.

URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/propogodzhennya-strategiyi-akcionernogo-tovaristvaukrayinska-zaliznicya-na-t120619.

Національна транспортна стратегія України на

період до 2030 року. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-

%D1%80.

Біла книга Європейської Комісії – план розвитку

єдиного європейського транспортного простору –

на шляху до конкурентоспроможної та

ресурсоефективної транспортної системи.

Видавничий центр Європейського Союзу в

Люксембурзі, 2011. 28 с. ISBN 978-92-79-18270-9

doi 10.2832/30955.

Терминология комбинированных перевозок / ЕЭК

экономического и социального совета ООН

TRANS/WP.24/2000/1. URL:

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/wp24/documen

ts/wp24-00-1r.pdf.

Методы оценки жизненного цикла тягового

подвижного состава железных дорог: монография /

Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко,

Ю. Е. Калабухин, А. П. Фалендыш. Луганск:

Ноулидж, 2011. 174 с.

Коссов В. С., Редин А. Л., Оленцов А. А.

Сравнительный анализ загрязнения атмосферы

морским и железнодорожным транспортом при

товарообмене между Восточной Азией и Европой.

Вестник ВНИКТИ. 2017. № 100. С. 108–115.

Екологічні аспекти застосування «зеленої»

логістики при мультимодальних вантажних

перевезеннях / Д. В. Ломотько, О. М. Огар,

Д. С. Козодой та ін. Залізничний транспорт

України. 2021. № 2. С. 49-62. DOI: 10.34029/2311-

-2021-139-2-49-62.

Податковий кодекс України : станом на 28.03.2021 /

Верховна Рада України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Taxing CO2 emissions from road transport : Taxing

Energy Use 2018. Retrieved April 30, 2019. URL:

https://www.compareyourcountry.org/taxingenergy&page=1&visited=1.

АТ «Укрзалізниця». Офіційний сайт. URL:

https://uz.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27