Удосконалення системи обліку виконання графіка руху пасажирських поїздів

Автор(и)

  • Дмитро Романович Харченко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0009-0005-3174-3231
  • Андрій Миколайович Киман Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-4000-3287
  • Марина Євгенівна Щербина Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1418-4886
  • Андрій Володимирович Прохорченко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-3123-5024

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i1.276352

Ключові слова:

залізниця, пасажирські перевезення, графік руху поїздів, теорія ігор

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню системи обліку виконання графіка руху пасажирських поїздів за рахунок визначення граничних значень часу затримки для пасажирських поїздів, при перевищенні яких поїзд вважається затриманим. Проведено аналіз діючих систем обліку виконання графіка руху поїздів у різних залізничних системах. Виявлено, що впровадження максимально допустимого часу затримки пасажирських поїздів дає змогу знайти баланс між витратами залізничного перевізника та вимогами щодо якості сервісу пасажирів. З використанням теорії ігор формалізовано процедуру вибору граничних значень часу затримки для пасажирських поїздів, при перевищенні яких поїзд може вважатися затриманим з урахуванням системи «стимулів і штрафів» (Bonus-Malus System). На емпіричних даних проведено розрахунки розв’язання матричної гри, які виявили, що оптимальним варіантом для гравців «пасажир» і «залізничний перевізник» є ситуація, коли при найбільшій доплаті за проїзд, перевищенні затримки більш ніж на п’ять хвилин повертається 27,8 % вартості проїзду. Запропонована в цьому дослідженні математична модель на онові теорії ігор дає змогу побудувати на ринку залізничних пасажирських перевезень систему підвищення якості виконання графіка руху поїздів з урахуванням інтересів перевізника та користувачів послуги з перевезення.

Біографії авторів

Дмитро Романович Харченко, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант, група 221-ОПУТ-Д21

Андрій Миколайович Киман, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною та комерційною роботою

Марина Євгенівна Щербина, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Андрій Володимирович Прохорченко, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри управління експлуатаційною роботою

Посилання

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на

залізницях України: затв. наказом М-ва транспорту

та зв’язку України від 31 серпня 2005 р. № 507.

Київ: Вид-во ТОВ «Імпрес», 2005. 464 с.

Інструкція з обліку і аналізу виконання графіка

руху пасажирських, приміських та вантажних

поїздів : ЦЧУ-ЦД-0002 : затв. наказом Укрзалізниці

11.2010 р. № 747-Ц. Київ : Інпрес, 2011. 62 с.

Joborn M., Ranjbar Z. Understanding causes of

unpunctual trains: Delay contribution and critical

disturbances. Journal of Rail Transport Planning &

Management. 2022. Vol. 23. Р. 100339. URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221

?via%3Dihub#fig3 (last access

10.2022). DOI: 10.1016/j.jrtpm.2022.100339.

Grechi D., Maggi E. The importance of punctuality in

rail transport investigation on the delay determinants.

European Transport. 2018. Vol. 70. URL:

https://www.researchgate.net/publication/330322491_

The_importance_of_punctuality_in_rail_transport_inve

stigation_on_the_delay_determinants (last access:

10.2022).

Damsara P., Sirisoma N. Analysis of Punctuality in

Railway Transportation; Coastal Railway Line, Sri

Lanka. 113th Annual Conference of Institute of

Engineers. 2019. Р. 389- 394. URL:

https://www.researchgate.net/publication/336650888_

Analysis_of_Punctuality_in_Railway_Transportation_

Coastal_Railway_Line_Sri_Lanka. (last access:

10.2022).

Zakeri G., Olsson N. O. E. Investigating the effect of

weather on punctuality of Norwegian railways: a case

study of the Nordland Line. Journal of Modern

Transportation. 2018. Vol. 26. Р. 255 – 267. DOI:

1007/s40534-018-0169-7.

Nabian M. A., Alemazkoor N., Meidani H. Predicting

Near-Term Train Schedule Performance and Delay

Using Bi-Level Random Forests. Transportation

Research Record: Journal of the Transportation

Research Board. 2019. Vol. 2673/5. DOI:

1177/0361198119840339.

Lbazi S., Jihal H., Azouasi M. Predict France trains

delays using visualization and machine learning

techniques. Procedia Computer Science. 2020. Vol.

P. 700-705. DOI: 10.1016/j.procs.2020.07.103.

Binder S., Maknoon M. Y., Sharif A. Sh., Bierlaire M.

Passenger-centric timetable rescheduling: A user

equilibrium approach. Transportation Research Part

C: Emerging Technologies. 2021. Vol. 132. P. 103368.

DOI: 10.1016/j.trc.2021.103368.

Stolilova S. Application of game theory in planning

passenger rail and road transport on parallel routes.

th International Scientific Conference Engineering

for Rural Development. 2020. P. 1293 – 1301. URL:

https://www.researchgate.net/publication/342380330_

APPLICATION_OF_GAME_THEORY_IN_PLANNI

NG_PASSENGER_RAIL_AND_ROAD_TRANSPOR

T_ON_PARALLEL_ROUTES. (last access:

10.2022).

Моделирование распределения грузопотоков на

направлениях транзитных перевозок

железнодорожным транспортом в международном

сообщении / Д. Н. Козаченко, Б. В. Гера, В. В.

Скалозуб, Ю. Н. Германюк. Збірник наукових праць

ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2016. № 11. С. 39 - 47.

DOI: 10.15802/tstt2016/76829.

Punktualność pociągów w 2021 r. Portal statystyczny

UTK. URL: https://dane.utk.gov.pl/sts/analizy-iopracowania/18652,Punktualnosc-pociagow-w-2021-

r.html (дата звернення: 13.11.2022).

Jones A.J. Game Theory. Mathematical Models of

Conflict. Published by Woodhead Publishing Limited.

300 p. DOI: 10.1016/B978-1-898563-14-

50002-1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27