Структурно-параметрична індексна ідентифікація в адаптивних системах управління рухомими об'єктами

Автор(и)

  • Борис Тимофійович Ситнік Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9664-5617
  • Анатолій Миколайович Мірошник Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5702-9611

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i4.296396

Ключові слова:

індексна ідентифікація, адаптивна система управління, високошвидкісний рух поїздів, енергозбереження

Анотація

Розроблено нову модель індексної ідентифікації структури та параметрів складного динамічного рухомого об'єкта для побудови адаптивних систем управління з корекцією поточних параметрів налаштування цифрових регуляторів.

Біографії авторів

Борис Тимофійович Ситнік, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Анатолій Миколайович Мірошник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри автоматики та управління у технічних системах

Посилання

Лазарян В. А. Динамика транспортных средств. Избранные труды. Киев: Наукова думка, 1985. 528 с.

Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. Изд. 3-е, доп. Москва: Наука, 1975.

Загарий Г. И., Шубладзе А. М. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости. Москва: Энергоатомиздат, 1988. 104 с.

Адаптивные системы идентификации / А. Г. Кику, В. И. Костюк, В. Е. Краскевич и др. Киев: Техніка, 1975. 288 с.

Дейч А. М. Методы идентификации динамических объектов Москва: Энергия, 1979. 240 с.

Растригин Р. А., Маджаров Н. Е. Введение в идентификацию объектов управления. Москва: Энергия, 1977. 216 с.

Марков С. И., Минаев В. М., Артамонов Б. Н. Идентификация параметров колебательных систем автоматического регулирования. Ленинград: Энергия, 1975. 96 с.

Сытник Б. Т., Курцев М. С., Михайленко В. С. Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов. Информационно- управляющие системы на железнодорожном транспорте. 2014. № 3. С. 17-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ikszt_2014_3_4.

Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду. Ч. 1. Структура автоматичної системи нечіткого задання графіка швидкості руху рухомого об'єкта з її корекцією за фактичними параметрами проїзду /Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Ломотько Д. В. та ін. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, 2021. № 4. C. 24–35. URL: https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i4.247235.

Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Давидов І. В. Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду. Ч. 2. Аналіз способів управління швидкістю поїзда з тяговими двигунами постійного та змінного струму. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, 2022. № 1. C. 3–18. URL: https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i1.254087.

Ситнік Б. Т., Бриксін В. О., Давидов І. В. Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами прямування. Ч. 3. Синтез структури і моделювання адаптивних цифрових регуляторів корекції швидкості руху високошвидкісних поїздів із заданими ПІДзаконами формування імпульсних управлінь. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, 2022. № 3. C. 35–48. DOI:10.18664/ikszt.v27i3.265542. URL: http://jiks.kart.edu.ua/issue/view/15894, http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29