Обґрунтування стратегії організації ремонту локомотивів на основі наявних ресурсів

Автор(и)

  • Олександр Семенович Крашенінін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7462-3372
  • Ольга Олександрівна Шапатіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9185-6212
  • Марина Олексіївна Калитинська Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ярослав Володимирович Лихоліт Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Руслан Михайлович Галюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i4.296400

Ключові слова:

функція ефективності, показник ефективності, стратегія організації ремонту

Анотація

В умовах дефіциту ресурсів сучасного обладнання, дефіциту кваліфікованих і професійних спеціалістів, слабкого розвитку сервісу виникає необхідність обґрунтування оптимальної стратегії з організації ремонту з урахуванням наявних ресурсів.
В статті розглянуті питання, що пов’язані з формалізацією процедури прийняття рішення з урахуванням інформації щодо реалізації можливих ресурсів. На підставі окремих складових, що визначають прийняту стратегію за спеціальними алгоритмами визначається оптимальна ефективна стратегія з організації ремонтних заходів для обладнання локомотивів.

Біографії авторів

Олександр Семенович Крашенінін, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор кафедри експлуатація та ремонт рухомого складу

Ольга Олександрівна Шапатіна, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Марина Олексіївна Калитинська, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант кафедри експлуатація та ремонт рухомого складу

Ярослав Володимирович Лихоліт, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант кафедри експлуатація та ремонт рухомого складу

Руслан Михайлович Галюк, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант кафедри експлуатація та ремонт рухомого складу

Посилання

Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки (затверджена Постановою КМУ в 16.12.2000 №1390 із змінами від 26.10.2011 року №1106). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 23.11.2023).

Тартаковський Е.Д., Уманець М.Г., Аулін Д.О. Визначення життєвого циклу тягового рухомого складу (ТРС). Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2006. №72. С. 82-86.

Крашенінін О.С., Фалендиш А.П. Оцінка життєвого циклу локомотивів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2001. Вип.46. С. 55-58.

Закон України «Про залізничний транспорт України» від 06.09.2019 за № 1196-1. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737 (дата звернення: 23.11.2023).

Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки (затверджена наказом МТЗУ від 14.10.2008 №1259). К.: ДНДЦ Укрзалізниці, 2009. 299 с.

Понтичелли К. Стоимость жизненного цикла железнодорожного подвижного состава: от теории к практике. Техника железных дорог, 2009. №4. 74 с.

Integrated Optimization of Rolling Stock Scheduling and Flexible Train Formation Based on Passenger Demand for an Intercity High-Speed Railway / Peng Zhao, Yawei Li, Baoming Han, Ruixia Yang, Zhiping Liu. Sustainability, MDPI, 2022. Vol. 14(9), P. 1-22. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5650 (дата звернення: 23.11.2023).

Калабухін Ю.Є., Тартаковський Е.Д. Теоретичні положення оновлення тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2009. Вип. 111. С. 106-120.

Калабухін Ю.Є., Фалендиш А.П. Визначення економії експлуатаційних витрат маневрових тепловозів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2003. Вип. 54. С. 127-132.

Bismark R.D.K. Agbelie, Samuel Labi, Kumares C. Sinha. Estimating the marginal costs of bridge damage due to overweight vehicles using a modified equivalent-vehicle methodology and in-service data on life-cycle costs and usage. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017. Vol. 95. P. 275-288.

Gurov S.V., Utkin L.V. Reliability and optimization of systems with periodic modifications in the probability and possibility contects, Microelectron. Reliab, 1997. Vol. 37, No. 5. P. 801-808.

Калабухін Ю. Є. Методологія та результати оцінки техніко-економічних показників використання сучасних маневрових тепловозів для роботи на маневровій горці. Зб. наукових праць. Х.: УкрДАЗТ, 2009. Вип. 110. С. 19-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29