Методи організації вантажних залізничних перевезень на основі ризик-орієнтованих технологій

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Бутько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1082-599X
  • Лариса Олексіївна Пархоменко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1647-7746
  • Євген Миколайович Артемов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0004-4846-5904
  • Олександра Сергіївна Лагно Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-3920-7577

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i4.296468

Ключові слова:

ризик-орієнтовані технології, вантажні залізничні перевезення, «зернові» потяги, оптимізаційна математична модель, прикордонно-передавальна станція, транспортно-логістичний ланцюг

Анотація

Одним із основних напрямів підвищення  конкурентоспроможності залізничного  транспорту на ринку вантажних перевезень є забезпечення надійності функціонування  залізничної транспортної системи. При цьому надійність розуміється в контексті  збереження вантажу і навколишнього середовища під час перевезення, а також  дотримання умов щодо визначеного строку доставки. Процес функціонування  залізничної транспортної системи супроводжується ризиками виникнення різних  транспортних подій, особливо в період воєнного стану. Як відомо, номенклатура вантажів, що перевозяться залізницею, є достатньо великою і включає значну кількість небезпечних вантажів, що можуть становити загрозу як для залізничної інфраструктури, так і навколишнього середовища та впливати на зменшення пропускної спроможності, невиконання строків доставки вантажів, через що в процесі операційної діяльності персоналу на залізничному транспорті доцільно спиратися на ризик-орієнтовані технології. З цією метою авторами запропоновано понятійний апарат ризик-менеджменту, а фактори ризиків поділено на техногенні і технологічні. Така класифікація дає змогу при формалізації технологічних процесів переміщення вантажів розробляти універсальні оптимізаційні математичні моделі, які є основою систем підтримки  прийняття рішень (СППР) на автоматизованих робочих місцях (АРМ) оперативного і  диспетчерського персоналу.
Ураховуючи, що в період воєнного стану в Україні особливо актуальним постало питання перевезення зерна залізничним транспортом транзитом через території країн ЄС, у роботі сформовано оптимізаційну математичну модель з використанням апарату ризик-менеджменту, яка відображує процес просування ступінчастих «зернових» потягів з елеваторів в Україні через західні кордони до морських портів ЄС, де розташовано зернові термінали.
При формуванні оптимізаційної математичної моделі функціонування такого  транспортно-логістичного ланцюга було прийнято, що фактор ризику є технологічним, тобто показує невиконання строків проведення сукупності технологічних операцій із вантажем (зерном) у процесі його переміщення, тоді подією буде невиконання строків доставки вагонів із зерном на термінал у порти, а наслідком – додаткові економічні  витрати.
Ураховуючи, що об’єднуючою ланкою такого транспортно-логістичного ланцюга є  зерновий потік, розмірність цільової функції оптимізаційної математичної моделі  відображує грошовий еквівалент, приведений до тонни зерна.
Цільова функція за своєю структурою є сумою доданків у вигляді витрат на тонну зерна за кожним елементом логістичного ланцюга, а ризикова компонента – це добуток  імовірності виникнення ризику і додаткових витрат. Керуючими змінними в моделі  прийнято час і кількість вагонів із зерном. Система обмежень моделі відображує технічні  і технологічні умови перевезення вантажів залізничним транспортом. Аналіз цільової
функції доводить, що найбільш критичним елементом транспортно-логістичного  ланцюга є прикордонно-передавальні станції АТ УЗ, де відбуваються митний і  фітосанітарний контролі, а також перевантаження зерна у вагони колії 1435 мм габариту 02-Т, що може спричинити виставляння зернового потяга на колію суміжної країни у строк, коли надана нитка графіка на залізницях країн ЄС вже є недоступною. Саме така  подія може призвести до значних додаткових витрат. Задля запобігання такій події в статті обґрунтовано можливість надання пріоритету в обслуговуванні «зернових» потягів при проходженні їх через прикордонно-передавальні станції. З цією метою проведено статистичне дослідження всіх залізничних переходів з усіма країнами ЄС, що межують з Україною, щодо середньодобового передавання всіх вагонів і вагонів із зерном.

На сьогодні такий пріоритет можна надати на всіх переходах, окрім переходу Чоп-Захонь (Угорщина), через який проходять виключно «зернові» потяги. Сформовану  оптимізаційну математичну модель на основі ризик-орієнтованих технологій рекомендовано інтегрувати на АРМи оперативних працівників АТ УЗ та інтермодального «зернового» оператора у вигляді СППР для управління процесом просування «зернових»  потягів в автоматизованому режимі.

Біографії авторів

Тетяна Василівна Бутько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою

Лариса Олексіївна Пархоменко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, кафедра управління експлуатаційною роботою

Євген Миколайович Артемов , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант, кафедра управління експлуатаційною роботою

Олександра Сергіївна Лагно, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Чехунов Д. М. Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та Байєсових мереж. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. № 1. С. 35-41.

Cloud Decision Support System for Risk Management in Railway Transportation /Górka. W., Baginski I., Socha M., Steclik T., Lesniak D., Wojtas M., Flisiuk B. and Michalak M. In Proceedings of the 14th International Conference on Software Technologies (IC SOFT – 2019). 2019. Р. 475-482. DOI: 10.5220./007837904750482.

Бутько Т. В., Пархоменко Л. О., Тарасов К. О., Гайдук Д. А. Формалізація процедури надання альтернативного маршруту швидкісним пасажирським поїздам на основі ризик-менеджменту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2023. № 1. С. 31-37.

Lavrukhin O., Koval A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous goods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). Р. 25-31. DOI: 10.15587/1729-4061. 2019. 163442.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29